Välkommen till Levilja

Vi hjälper dig och din verksamhet att nå full potential

"Där människor växer växer verksamheter"

Som ledare behöver du vara en skicklig kommunikatör som skapar en positiv, utvecklingsvillig attityd hos dig själv och andra. Med våra kommunikationsverktyg för professionellt och mänskligt mästerskap utbildar, tränar och coachar vi ledare och team i kommunikation för höga prestationer. Alltid med er kund, era medarbetare och ert önskade resultat i fokus.

Vi bidrar till effektfulla chefer, ledare och team som inspirerar sig själva och andra till positiv utveckling och resultat i världsklass. För all utveckling och alla resultat börjar med människor.

Coaching

Med våra kraftfulla frågor och verktyg når
du dina mål genom motivation i vardagen.
Du lär dig att leda dig själv och andra.

läs mer

Utbildning

Öppen och företagsanpassad
ledarträning i kommunikation för
måluppfyllelse och ständig utveckling.

läs mer

Workshop

Du får verktyg i värdeskapande
kommunikation och åhörarna inkluderas
att prova på och reflektera över effekterna.

läs mer

Varför välja oss?

Karino_Louise_0902

Måluppfyllelse

Med våra verktyg får du en tydlig bild av din verksamhet, som underlättar dina beslut. Det gör det enklare att nå dina mål, uträtta mer på kortare tid - och må bra längs vägen.

Mindset för full potential

Du coachas och tränas i verktyg som utvecklar ett positivt, ansvarstagande och utvecklingsvilligt mindset, som bidrar till att du och din verksamhet uppnår full potential.

Varaktig förändring

För att du ska nå ditt önskade resultat gör vi korta, återkommande insatser. Det möjliggör omedelbar och varaktig förändring. Mellan varje insats tränar du i förändringsledning.

Attraktivt varumärke

Genom att träna i kommunikation skapar du en tydlig och framgångsrik verksamhet som får dina medarbetare och kunder att trivas. Så skapas ett attraktivt varumärke.