Månad: maj 2019

Hur framgångsrikt fattar ditt team beslut?

VIKTIG VETENSKAP FÖR MANAGEMENT SOM ÖNSKAR HÖGSTA AVKASTNING PÅ MÄNSKLIGT KAPITAL Läs denna forskningsbaserade artikel om hur vår hjärna fungerar i grupp skriven av Marie Ryd, vår briljanta gästföreläsare 2017. Forskningen påvisar att framgångsrikt beslutfattande förutsätter en ledning (hög flockstatus) som skapar sociala miljöer som värnar om mångfald avseende perspektiv och idéer. HÖG KOLLEKTIV INTELLIGENS […]

Read more

”I CHALLENGE STATUS QUO. NOT ONLY CHALLENGE IT BUT CHANGE IT.”

Varför inte lämna din ”comfort zon” för en stund och tänka likt affärsmagnaten och filantropen Sheldon Adelsohn. Just hemkomna från magiska Hong Kong vill jag delge min  fascination av Asiens Las Vegas: Macau (5 ggr större än Las Vegas) och en av de stora investerarna där: Sheldon Adelsohn. Sheldon, som växte upp i en låginkomstfamilj, […]

Read more