Månad: november 2023

Hur du och ditt företag uppnår mål i tid.

Jag undrar hur du och ditt företag formulerar mål och uppfyller dem. Vilka är era framgångsstrategier för gemensam måluppfyllelse? Kanske minns du från mitt senaste utskick att systematiska möten, med en disciplinerad agenda, är en säker väg till måluppfyllelse av givna löften. En gemensam mötesagenda för hela företaget är en väg till nödvändigt förtroende och […]

Read more