Utbildning

UTBILDNING

Öppen utbildning

Till våra öppna utbildningar är alla välkomna att anmäla sig på av oss återkommande fastställda datum. Varje individ jobbar med sina individuella mål och sin egen unika situation i diskussion med andra.

 

Kundspecifika utbildningar

På uppdrag av dig som kund gör vi riktade gruppinsatser för :

Chefer – Säljare – Projektledare – Teamledare – Konsulter – Ingenjörer – Lärare – Inköpare – Logistiker –  Kommunikatörer – Kvalitetschefer – Marknadschefer – HR – Finans – IT – Övriga specialister och generalister i din verksamhet som vill göra sig förstådda och ta kommandot i sin profession.

 

NLP Practitioner

Vi håller en grundläggande certifieringsutbildning i NLP: NLP Practitioner. 12 dagar.
Håll utkik efter kursstart. Vi håller också dessa utbildningar på beställning,

 

Effekter

Alla insatser ger ökad självkännedom, tillit, personlig utveckling och fördjupar kontakterna deltagarna emellan så att de också kan stötta varandra. Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och ett gemensamt språk ger också effekt.

Dessutom bidrar insatserna till ansvarstagande och självgående personer som, själva och via entusiasmerade medarbetare, lyckas nå uppsatta mål. Ni får verktyg som direkt gör skillnad i er profession och i ert liv för den framgång som ni önskar.

Utvecklingsprogrammet bidrar till  en hållbar, handlingskraftig kultur med hjälp av verktyg för ett värdeskapande samarbetsklimat.

 

Värdegrund

Alla våra utbildningar och coachingsessioner bygger på hjärnans positiva drivkrafter och värderingar för mänsklig utveckling och välbefinnande.

Vi inleder alla insatser genom tydliggörande av syfte och en beprövad värdegrund för framgång. Dessa är avgörande för att försätta deltagarna i ett utvecklingstillstånd och för att alla kommer till tals, vilket i sin tur är avgörande för att uppnå önskat resultat. Värdegrunden levandegörs för var och en och blir motorn för personlig effektivitet, möteseffektivitet och verksamhetseffektivitet – frigörande av mänsklig potential.

 

Process

Vi följer och förankrar ett strukturerat sätt att jobba med utveckling med hjälp av en beprövad, enkel och kraftfulla verktygslåda i alla utbildningar, coachingsessioner och workshops. Samma verktyg används för såväl individ-, team- och för verksamhetsutveckling. Alla insatser avslutas med att deltagarna gör sin individuella handlingsplan, beslutar om uppföljningstillfällen samt beslutar om vilka verktyg de kommer att fortsätta använda.

I samtliga insatser medvetandegörs och förankras deltagarnas värdegrund och målbild. Miniförläsningar varvas med egna övningar och övningar i grupp.  Från ord till handling.

Det finns inga inlärningssvårigheter, bara utlärningssvårigheter.

Därför tillgodogör vi så många mänskliga inlärningsstilar och motivationsfaktorer som möjligt i alla våra insatser. Vi använder dem och vi lär deltagarna att använda desamma för fortsatt utveckling av sig själv och andra.

Vill du förenkla för handlingskraft – då ska du komma till oss.

 

Intyg

Efter genomförd utbildning lämnas intyg.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper erfordras.