Effektiv ledningsteam kommunikation

Team-utvecklingsprogram 1 år 

för medarbetaransvar för resultatuppfyllelsen.

Ni bygger och bevarar hållbar ledarkultur med effektfull problemlösning på autopilot.

För ledningsgrupper 100% anpassat efter er och er unika situation.

Resultat

När programmet är slutfört lägger ni tid på det som har högst värde för er, era medarbetare, kunder och investerare. Ni har lämnat en osäkerhetstillvaro med reaktiva kortsiktiga beslut och status quo till förmån för trygga beslut med långsiktig stabilitet och utveckling. Ni har en förankrad kommunikationsstrategi som underlättar för er och era medarbetare att fatta rätt beslut i vardagen. Ni ser samspelande, förändringsvilliga och energifyllda medarbetare och kunder. Ni har satt formen för återkommande effektiva energigivande utvecklingsmöten individuellt och era intressenter som kopieras bland era medarbetare. Ni och era medarbetare ser problem som utvecklingsmöjligheter. Ni hör medarbetare, kunder och övriga intressenter som säger: Ni håller vad ni lovar! Vi stannar kvar! Ert eget och er verksamhets förtroende har ökat. Ni har börjat leva det liv ni vill leva och bidra till. Ni upplever att ni är på rätt väg och har koll på läget. NI står redo att agera tryggt och säkert oavsett omvärldsförändringar.

Unikt

Det mest unika med vårt erbjudande är vår tillämpning av kommunikationsstrategierna. Den gör riskerna med kortsiktigheten i konventionell verksamhetsstyrning till utvecklingspotential och dagliga effektivitetsvinster på individnivå. Genom våra strategier omvandlas kris och problem omgående till ny energi och motivation för fortsatt kund- och medarbetarutveckling. Trygg och energifylld utvecklingsresa för kunden, medarbetarna, investerarna och övriga intressenter driver utvecklingen av produkterna och tjänsterna. Tillämpningen hjälper därför VD att bygga en förändringsledarkultur, det vill säga en miljö där medarbetare dagligen tar ansvar för uppfyllelse av det viktigaste kundlöftet. Programmet och kulturen du bygger är grundad i förståelse, motivation och utveckling istället för rådgivning och status quo.

Du guidas och coachas genom ett ordnat frågeformat som gör att människor hittar sina egna svar som motiverar dem att omgående agera för det som just nu har störst betydelse för personen. Ett  enkelt frågeformat som du och dina medarbetare använder för att snabbt omvandla tidsslukande problem till energi och handlingsplaner. Kommunikationsstrategierna bidrar till att ta ledarskap över hjärnans grundläggande drivkrafter – inre starka drivkrafter som är lika för alla. Under programmet förankrar du din livsvision, dina värderingar och gör dig medveten om att ständigt ifrågasätta egna och andras obekräftade trosatser.

Omfattning

Sju moduler á tre timmar under 1 år med möjlighet till förlängning.

Starttid

Överenskommes.

Moduler

Modul 1: Du och ditt sinnestillstånd.
Modul 2. Resultat, mål.  Att veta vad ni vill.
Modul 3: Relationskvalitet.
Modul 4: Attityd, ord och övertygelser.
Modul 5. Perspektiv och helhet.
Modul 6. Feedback/Lärande
Modul 7. Förankring av ert kommunikationskompass.
Utvärdering och eventuell fortsättning.

Mer om innehåll vid anmälan.

Bonus

  • 30 min individuell dilemmacoaching och frågor per person och månad. Bokas i digital kalender.
  • Kursmaterial skrivet av Karin Jonsson.
  • Introduktion till och övning i mental träning och mindfulness.
  • Omgående energi- och tidsvinster även i ditt privatliv.
  • Din verksamhet utvecklas i linje med FN´s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

Pris

130.000  SEK ex moms. Maxantal 8 personer.

Andra kurser ni slipper lägga tid och pengar på:

Riskhanteringskurser/Kurs i effektiva möte/Presentationsteknik kurser /Förhandlingsteknikkurser/Timemanegementkurser/Konflikthanteringskurser/Förhandlings-teknikkurser/Kurser i hur du mår bra och får andra att må bra/Kurser för hur du bygger högpresterande team/Säljkurser/Kurs i hur man skapar engagemang/Kurs i hur du sätter mål.

Övriga unika fördelar med detta program

Coaching + träning och verktyg att själv vara en bra coach + verktyg för detsamma som du även kan träna andra att använda för skillnad både jobb och privatliv. Inlärning för omedelbar förflyttning till önskat resultat i din nuvarande situation. En unik tillämpning av verktygen som driver verksamhetsutveckling genom personlig utveckling då varje medarbetare får förståelse för och dagligen drivs av verksamhetens vision, värderingar och affärsidé. Alla i verksamheten får samma språk. Formatet ger en kraftfullt och tydlig bild för önskad utveckling. Verktygen ger dig snabbt en helhetsbild vilket gör att du och dina intressenter snabbt förstår vad som är mest effektivt för dig och dem att prioritera.

Metod

Coaching
Coaching kan definieras på många sätt. Essensen är: Hjälpa en person att förändras på det sätt den vill och hjälpa den att gå i den riktning den vill. Coaching stöder en person på varje nivå längs vägen mot att bli den som personen vill vara och att vara det bästa den kan.

  • Bygger medvetande.
  • Förstärker val och leder till förändring
  • Ger möjlighet till en persons potential för att maximera prestationen
  • Hjälper personen att lära, skapar kreativitet

Coaching är ett partnerskap mellan coach och klient. Coaching visar dig vilken väg du befinner dig på, pekar ut valmöjligheterna och hjälper dig att ta den nya vägen. Den hjälper dig att hålla kvar förändringen.

Metod

NLP
NLP består av modeller, verktyg och mänsklig värdegrund för att skapa mästerskap för sig själv och andra. Grunden är studier av framgångsrika kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation. NLP är hur vi tänker, hur vi använder språket och hur detta påverkar vårt agerande för att nå våra mål. NLP handlar om att våra tankar, känslor och beteenden hör samman och framförallt hur vi tar kommandot över dem och förändrar dem för att nå önskat resultat. N=Neuro, L=Linguistic, P=Programming.


Frågor och anmälan

Karin Jonsson
Tel: 0727 -38 35 00
karin@levilja.se