INNEHÅLL

Programbeskrivning

En process som omgående förankrar lösningsfokuserade strategier med positiva effekter på välbefinnandet och prestationerna i deltagarens egen omgivning. Det sker genom ledning och coaching i mål- och mötes-strategier som frigör tid och energi på individ- och team nivå.

Bakgrund
I möten avgörs din egen och ditt företags möjlighet till resultatuppfyllelse. Där sätts formerna för varje individs ledarskap,  företags totala ledarskap och attraktionskraft. Med möten menas interna och externa möten med dig själv och andra. Med kultur menas en trygg och energigivande mötes- och företagsanda. Det är effektivt och hållbart.

Syfte
Befästande av en hållbar mål- möteskultur som, för den som önskar, skalas ut till en hållbar företagskultur. En kultur där människor mår bra och prestera bra tillsammans över tid tack vare en gemensamt attraktiv vision.

För den som är

 • Ytterst ansvarig för en verksamhet.
 • Trött på energidränerande, möten, människor och arbetsuppgifter.
 • Sliter hårt utan att få det helhetsresultat som önskas.
 • Tycker att fler borde ta ansvar för helhetsresultatet.
 • Är redo att ta sig själv, sitt företag och sitt liv till en högre nivå.
 • Är redo att göra vad som krävs för att styra sig själv, sitt företag och sin familj tryggt och säkert nu och i framtiden.

Programmets format är en mål- och  mötesordning som engagerar så många som möjligt så fort som möjligt att uppfylla kundlöftet. Det leder till högsta teameffektivitet och resultatuppfyllelse nu och i framtiden. Ett format som deltagaren själv tränar sig i att använda.

Formatet stärker omgående och kontinuerligt varje deltagare där den själv befinner sig. Det sker genom ett mål- och mötesformat som deltagarna genom processen blir bättre och bättre på att själva använda. Ett engagerande format genom vilket deltagaren utvecklas att själva använda. Ett förenande format som ger företaget ett samsynkat och enat ansikte utåt.

Motor: En hållbar mål- och möteskultur med hjärnans tidlösa drivkrafter som utgångspunkt. Drivkrafter som är lika för alla.

Formatet vässar kontinuerligt varje persons egen och därmed hela företagets:

 • Kommunikations-, prioriterings- och problemlösningsförmåga.
 • Leveranstid- och leveransprecision.
 • Självkänsla, självförtroende och kundförtroende.
 • Inre kompass och vision.

Det handlar om engagerande strategier som bidrar till att alla i ert team:

 • Tar eget ansvar för sitt sinnestillstånd, beteende och resultat på jobbet och på fritiden
 • Tar gemensamt ansvar för helhetsresultatet och teamkänslan.
 • Är samspelande förebilder för ert företag.
 • Kan släppa taget om energidränerande detaljer och styra tryggt och säkert nu och i framtiden.

Metod

Deltagaren coachas och tränas att, i sin egen verklighet, tillämpa energigivande mötesstrategier för förberedelse, genomförande och självutvärdering. Det handlar huvudsakligen om ett frågeformat som motiverar deltagaren att omgående ta ansvar och agera för helhetsresultatet. Ett ögon-öppnande frågeformat som alla kan använda för att snabbt omvandla tidsslukande problem till energi och handlingsplaner på individnivå. Det är ett resurseffektivt sätt att driva sin verksamhet på.

Återkommande sessioner
Formatet (kulturen) byggs och implementeras genom återkommande uppföljnings- och fördjupnings sessioner mellan vilka deltagaren tränar i sin egen jobb- och hemmiljö. Att implementera och befästa formatet i sin egen verklighet och företag är avgörande för långsiktig hållbarhet och det sker genom programmet.

Mer om ingående delar

Du och ditt sinnestillstånd
Om hur du tar ledarskap över ditt eget och andras sinnestillstånd. Hur du gör dig själv och andra trygga, säkra och utvecklingsvilliga. Om hur du tar ledarskap över hjärnans medfödda resurser och drivkrafter på bästa sätt.

Resultat
Du tydliggör och förankrar vad som är viktigt för dig, dina kunder, medarbetare och investerare. Du synliggör och eliminerar hindren och blir klar över hur du själv följer samma prioriterings- och motivations strategi i vardagen. Du lär dig att sätta mål och uppnå dem själv och tillsammans med andra.

Relationskvalitet.
Du får insikt i hur människor fattar beslut och hur du tar ledarskap över det för resultat uppfyllelse. Du får förståelse för och använder strategier för att skapa och bevarar goda relationer (tillit). Du tränar dig att följa och coacha dig själv och andra. En snabbrörlig, decentraliserad verksamhet.

Attityd/Ord/Övertygelser.
Formatet ger deltagaren insikter i vikten av att vara en medveten kommunikatör vilket bland annat innebär att ständigt ifrågasätta och säkra obekräftade tankar, ord och övertygelser. Det sker med stöd av värderingar och övertygelser som får fart på sin egen och andras utvecklingsmöjligheter.

Perspektiv och helhet.
Genom formatet tränas deltagaren på att se på sig  själv och sin unika situation från olika perspektiv som ökar dina och andras möjligheter till samspelande problemlösning och resultat uppfyllelse. Perspektiv-förflyttning blir under programmet naturligt för deltagaren.

Feedback/Lärande/Flexibilitet.
Deltagaren får viktiga insikter i potentialen i att återkommande avsätta tid för ordnad uppföljning av sig själv och andra. Deltagaren planerar tid för det i din kalender. I formatet ingår att avsätta tid för själv- och team-utvärdering. Motstånd, risker och motgångar synliggörs och värderas som en guldgruva till utveckling.

Förankring av företags- och livskompass.
Deltagaren coachas systematiskt och befäster i sig själv företagets syfte, identitet och värderingar. Denna kärna blir till daglig drivkraft som styr alla mål- och möten.

Läs mer om våra verktyg som vi har anpassat för företagsstyrning här.

Frågor och anmälan kontakta:
Karin Jonsson
Tel: 0727 -38 35 00
karin@levilja.se