Anders Marmolin, referens

När det är nya tuffa tider behöver man ta nya kraftfulla grepp och då är det extra värdefullt med supporters. Tack Anders Marmolin!

”Detta digitala NLP-program är det mest värdefulla ledarprogram jag har gått. Det har gett mig nya insikter och verktyg för hur jag kan leda mig själv i livet, och att jag måste börja där för att kunna vara en bra ledare för andra. Det präglas av mening, omtanke och drivkraft för positiv förändring.

NLP’s grundantaganden är särskilt meningsfulla, då de gör livet enklare.
Perspektiv på/insikt om att vi styrs så mycket av vad som pågår under ytan hos oss själva och andra.
Vikten av att jobba med Resultat för att verkligen sätta sig i förarsätet. Vikten av att jobba med relationskvalitet för att åstadkomma det man vill.
Det har varit särskilt meningsfullt att alla i gruppen har vågat dela personliga saker.”

/ Anders Marmolin,
Business Manager Sectra Cloud Services
———————

Leave your Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *