Vår blogg

Är detta en negativ eller en positiv nyhet? Vilken är din instinktiva upplevelse? Det är otroligt intressant och lärorikt att följa den kommunikation hos ledare som förekommer i olika forum just nu. Denna rubrik gick att läsa i dagens lokaltidning. Jag fastnade direkt på maktordet ”kräver” som lätt får oss att instinktivt känna rädsla och […]

Read more

Framtidens chefer säger JA till NLP!

Den unga generationen – framtidens chefer – säger JA till NLP!! JA till enkla kraftfulla verktyg som säkerställer systematisk, livfull utveckling genom att sätta människans grundläggande behov i centrum! Hurra va bra för alla!! Här ser ni delar av styrelsen och ledningen för LinTek, Linköpings  Universitet, framtidens chefer i form av  maskiningenjörer i det här […]

Read more

”VERKTYG FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET”

”Leviljas verktyg och process gjorde tydligt för mig vad som är viktigt för mig och för verksamheten. Vikten av att tydliggöra visionen och hur den bidrar på olika sätt. Jag tvingades tänka i ett externt perspektiv över min och verksamhetens roll i ekosystemet. Det förstärkte existerande vision och gav mig nya idéer om vad jag […]

Read more

”VD:AR OCH LEDNINGSGRUPPER BEHÖVER VIDGA SINA PERSPEKTIV…”

…för långsiktig attraktivitet och överlevnad. Det är vad Leviljas verktyg och insatser bidrar till. Leviljas verktyg skapar drivkraft till positiv förändring hos varje individ. Nu är det ännu tydligare för mig – det handlar om mig. Jag har fått den drivkraft som jag ville ha. Leviljas utbildning är banbrytande och behövs i en banbrytande tid. […]

Read more

VAD INNEBÄR HÅLLBART LEDARSKAP FÖR DIG MATS?

”Det finns en tro att det finns en motsats i effektivt ledarskap och socialt hållbart ledarskap. Hållbart ledarskap är framtidens värdeskapande ledarskap som ökar affärsnyttan och affärsmöjligheterna. Därför behövs attityden förändras. Att jobba strategiskt med hållbara lösningar är en framgångsvärdering. Därför anser jag att VD:ar, ledningsgrupper, politiker och ägare/styrelser bör öka sin insikt i frågan. […]

Read more

VIKTEN AV FÖRÄNDRINGSKULTUR – STÖRRE ÄN NÅGONSIN

Tack till Civilekonomerna för viktig artikel i tidningen Civilekonomen… …där Pontus Bodelsson ,med lång VD-erfarenhet, intervjuas om ledarskap i förändringstid: ”Som ledare behöver du signalera: Nej vi vet inte vad som kommer att hända i morgon, men genom att bjuda in alla skapas kraft att satsa vidare mot meningsfulla mål. ” ”Att sälja in redan […]

Read more