Erika Schölin, referens

När det är nya tuffa tider behöver man ta nya kraftfulla grepp och då är det extra värdefullt med supporters. Tack Erika Schölin!

Vad har fungerat bra för dig hittills under ledarutvecklingsprogrammet?
”Upplägget i sig:)
Bra repetition av tidigare kurser
Framförallt att jobba med system thinking, hur ser motpartens verklighet ut?”

Några exempel på vad som har varit särskilt meningsfullt?
”Positiva intentioner – grundantaganden generellt – öppnar upp för reflektion och nya synvinklar.”

Övrigt?
”Väldigt, väldigt personligt deltagande och delande av övriga deltagare och faktiskt att man sitter via skype har gjort det mindre ångestfyllt att dela sina egna tidigare misslyckanden som insikter och lärdomar.”

Hur skulle du beskriva detta ledarprogram för andra?
”Personligt, fokus på att du ska leda ditt liv, och få verktyg för att leda andra och dig själv i korrelation till andra.”

/Erika Schölin
Category Account Manager Saab

Leave your Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *