Hur du och ditt företag uppnår mål i tid.

Jag undrar hur du och ditt företag formulerar mål och uppfyller dem. Vilka är era framgångsstrategier för gemensam måluppfyllelse?

Kanske minns du från mitt senaste utskick att systematiska möten, med en disciplinerad agenda, är en säker väg till måluppfyllelse av givna löften. En gemensam mötesagenda för hela företaget är en väg till nödvändigt förtroende och lönsamhet. Den som har provat vet. Kanske är du en av dem?

Måluppfyllelse förutsätter en agenda som leder till att kunderna återkommande bekräftar:
 • Utlovat leveransinnehåll och värde.
 • Utlovad leveranskvalitet (såsom material och materialets hållbarhet)
 • Utlovad leveransplats.
 • Utlovad leveranstid.
 • Utlovad leveransmottagare.
 • Utlovat leveranspris.
 • Utlovad påverkan på intern och extern omgivning.
Den viktigaste målpunkten på agendan är att säkra att utlovad vision och värderingar styr och genomsyrar leveransen som helhet. Synkroniseringen löses med visioner och värderingar som, i mötet, återkommande besvarar följande frågor:
 • Vilket värde har mötet för kundleveransen?
 • Vilket värde har mötet för leveransansvariga?
 • Vilka bevis har vi för det?
 • Vilka hinder finns eventuellt i leveransprocessen?
 • Hur löser vi dem? (Delmål med handlingsplaner)
 • Vem/vilka genomför?
 • Hur och när följer vi upp nästa gång?
Det som verkar självklart behöver systematiskt synliggöras på individnivå.
Problemet med många punkter löser en mötesagenda. En målinriktad agenda som klargör kundvärden som tar blicken från prisdiskussioner, ego-beslut och suboptimering. Kundvärden som, när de efterlevs, ökar företagets totala leveransprecision och sänker dess kostnader.

Sammanfattning
Effektivast är att göra en och samma klargörande agenda till företagets övergripande mål. Ett mätbart, kontrollerbart, tidsatt och attraktivt gemensamt mål och möte för alla inblandade. Precis så som ett mål behöver formuleras för att kunna uppfyllas. Ett mål som återkommande klargör företagets prioriterade värden och gör hindren till delmål. Ett övergripande mål och gemensam ledstjärna som bidrar till energigivande möten och en delegerad och följsam (agil) ansvarskultur. Varför inte prova.
Kom ihåg! Du har alltid ett val: Du kan välja att fortsätta med samma agenda som tidigare och få samma resultat som tidigare. Eller gör du en uppgradering. Valet är ditt. Valet är fritt.
Varma hälsningar i höstmörkret från
Karin
Management coach och samspelutvecklare
karin@levilja.se
Tel: 0727-38 35 00
www.levilja.se
Lär ut och implementerar en mötesstrategi för högpresterande team och företag.
Mötet är utvecklingsmotorn.

Leave your Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *