Hur fattar ni beslut i din styrelse eller ledningsgrupp?

Hur fattar ni beslut i din styrelse eller ledningsgrupp?

Det jag framförallt undrar är:

Hur hanterar ni olika uppfattningar i gruppen?
På vilket sätt värnar ni om kraften i mångfald?
Vad händer när ni värnar om den kraften?
Och vad händer om ni inte gör det?

De flesta ledare är medvetna om att olikheter är viktiga och vikten av att ta hänsyn till olika perspektiv för ett framgångsrikt samarbete.

Men lever du upp till det?
Utnyttjar du den gränslösa potentialen i det?
Lever du upp till ditt sunda förnuft?

Läs om tecken som förhindrar sunt förnuft i din grupp och om ledarstrategier för att säkerställa det sunda förnuftet hos dig själv och i din grupp här:

Kollektiv intelligens eller grupptryck | Missing Link (missinglinks.se)

Leave your Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *