Kundspecifikt

KUNDSPECIFIKT

 

Kulturförändringsresa

Ibland är det extra viktigt att så snabbt som möjligt göra attitydförändringar i verksamheter. Det bidrar vi till genom att tydliggöra och förankra visioner, värderingar, syfte och mål hos alla chefer i bolaget. En gemensam plan för genomförande sker i samarbete med dig som kund.

 

Kulturer som möts 

Vi bidrar till en trygg förändringsresa när verksamheter beslutar sig för att slås ihop genom att göra chefer och ledare trygga. En gemensam plan för genomförande sker i samarbete med dig som kund.

 

Personlig utveckling och effektivitet för:

 • VD:ar och motsvarande
 • Företagare
 • Chefer
 • Säljare
 • Teamledare
 • Projektledare
 • Inköpare
 • Logistiker
 • Ingenjörer
 • Konsulter
 • Ekonomer
 • HR
 • Kommunikatörer
 • IT drift och utveckling
 • Lärare
 • Talanger
 • Onboarding, chefsstöd
 • Övriga medarbetare