Kundspecifikt

KUNDSPECIFIKT

 

Kulturförändringsresa

Ibland är det extra viktigt att så snabbt som möjligt göra attitydförändringar i verksamheter. Det bidrar vi till genom att tydliggöra och förankra visioner, värderingar, syfte och mål hos alla chefer i bolaget. En gemensam plan för genomförande sker i samarbete med dig som kund.

Kulturer som möts 

Vi bidrar till en trygg förändringsresa när verksamheter beslutar sig för att slås ihop genom att göra chefer och ledare trygga. En gemensam plan för genomförande sker i samarbete med dig som kund.

Utvecklingsdag för styrelser, ledningsgrupper och VD:ar

 • Kulturgap-analys – från nuläge till önskat läge.
 • Agenda 2030 – från ord till handling.
 • Fusion av bolag – från ord till handling.
 • Strategidag – från ord till handlingsplan.
 • Omvärldstyrd utveckling -från ord till handling.
 • Formulering och förankring av ditt varumärke (Vision, syfte, identitet, värderingar)
 • Målformuleringsdag – från ord till handlingsplan.
 • En bättre värld – från ord till handling

Utvecklingsdag

 • Samarbete mellan funktioner – från ord till handling!
 • Verksamhetsutvecklande IT-system – från ord till handling.
 • Verksamhetsutvecklande stödfunktioner – från ord till handling.
 • Kommunikativt ledarskap – från ord till handling.
 • Framtidens ledarskap – från ord till handling.
 • Kommunikativa ekonomer. Från ord till handling.
 • Synliggörande och förankring av din verksamhets framgångsfaktorer.
 • Samverkan – från ord till handling.
 • Kundfokus hos alla – från ord till handling.
 • Värdestyrd försäljning – från ord till handling.
 • Integration – från ord till handling.
 • Rekryteringsplan – från ord till handling.
 • Talangutvecklingsplan – från ord till handling.
 • Attraktionsplan – från ord till handling.
 • Lärande organisation – från ord till handling.
 • Effektfulla möten – från ord till handling.
 • Marknadsplan – från ord till handling.

Personlig utveckling och effektivitet för:

 • VD:ar och motsvarande
 • Specialister
 • Företagare
 • Chefer
 • Säljare
 • Teamledare
 • Projektledare
 • Inköpare
 • Logistiker
 • Ingenjörer
 • Konsulter
 • Ekonomer
 • HR
 • Kommunikatörer
 • IT drift och utveckling
 • Lärare
 • Talanger
 • Onboarding, chefsstöd
 • Övriga medarbetare