Levilja Keep

LEVILJA KEEP

Levilja keep väljs efter genomfört grundprogram på individ- eller teamnivå.
Avgörande för ihållande utveckling och förändring är att återkommande avsätta tid för reflektion/lärande och tydliggörande av målbilder både individuellt och gemensamt. Det kan ni välja att göra själva eller så är Levilja er part för säkerställande av att detta sker.

 

Fördelar som kunder ser med Levilja Keep:

 • Vi gillar de enkla kraftfulla verktygen och vill inte jobba med något annat.
 • Vi vill ha fasta tider för uppföljning av att vi gör rätt saker det vill säga följer och lever upp till vår vision, våra värderingar, syfte, våra mål i systemets alla delar.
 • Vi behöver löpande hjälp med att lyfta oss själva ur vardagen och få nya perspektiv på oss själva och vår verksamhet
 • Vi vill säkerställa att vi fortsatt använder verktygen för välmående och utveckling.
 • Vi vill slippa fundera över och planera nya individ- och teamutvecklingsinsatser varje år.
 • Detta är ett strukturerat sätt för oss att arbeta med ledarutveckling, personlig utveckling och verksamhetsutveckling.
 • Levilja dokumenterar alltid vilket tar oss framåt på ett strukturerat sätt och vi slipper att själva lägga tid på det.
 • Vi litar på att Levilja gör det bästa för oss.
 • Vi är givetvis fria att välja andra aktörer i samma syfte närhelst vi vill.

 


Hur fungerar Levilja Keep:

 • En halvdag eller en heldag för team. 1-2 timmar för individ.
 • Coachen leder processen med hjälp av verktygslådan för välmående och högpresterande individer och team.
 • Reflektion/repetition och coaching varvas med övningar som tydliggör och knyter an till er vision, era värderingar, ert syfte och era mål.
 • Ni bestämmer periodicitet, för vilket/vilka team eller vilken/vilka individer.
 • Ni har planerings/uppföljningsmöte med Levilja 1 ggr/halvår eller 1 ggr/år eller annat intervall som ni önskar.
 • Teamet och individen ger sig själva hemuppgifter mellan tillfällena.
 • Coachen ger hemuppgifter som är direkt kopplad till er verksamhet.
 • Levilja föreslår innehåll.
 • Om ni önskar så bokar Levilja lokal när så behövs.
 • Pris överenskommes per tillfälle och övriga villkor gäller som för vilket annat uppdrag som helst.