Management program

MANAGEMENT PROGRAM  

En 5-dagars kurs uppdelat på 5 tillfällen under 1 år. (1+1+1+1+1 dagar)

I en värld av globalisering och snabbutvecklad digitalisering är nyckeln till framgång människor. Därför behövs ledare som har förmågan att kommunicera på ett sätt som inkluderar och engagerar. Ledare behöver vara skickliga kommunikatörer som skapar innovation och förändringsvilja för resultat i världsklass.

 • Vill du ha enkla och kraftfulla verktyg för positivt mindset och varaktig drivkraft hos dig själv och andra?
 • Vill du bygga en hållbar, självgående verksamhet?
 • Vill du inspirera dig själv och andra till handlingskraft och resultat i världsklass?
 • Vill du bort från kostsamt problemtänk och konflikter?

GENOMFÖRANDET OCH VÅRA VERKTYG 

Denna upplevelsebaserade utbildningen är uppdelad på tre olika tillfällen i syfte att önskad förändring och förankring verkligen sker. Utbildningen knyter an till din egen profession och ditt liv. Du tränar själv mellan varje tillfälle och utvärderar sen på avsatt tid vid nästa utbildningstillfälle. Du blir även coachad.

Korta föreläsningssessioner varvas med coaching och övningar enskilt och tillsammans.
Alla övningar och all kommunikation är framåtriktad med fokus på önskat resultat och möjligheter.
Vi använder beprövade verktyg som är frammodellerade av extremt skickliga ledare som skapar stor förändring genom sin kommunikation. Verktygen grundar sig på hur vi tänker, hur vi använder språket och hur detta påverkar vårt agerande för att nå våra mål.
Utbildningen lägger fokus på själva görandet – huret. Från ord till handling.

 

UTVECKLA DINA FÖRMÅGOR 

 • Att engagera, motivera och skapa kreativitet
 • Helhetssyn, visioner och värderingar
 • Reflekterande/lärande organisation
 • Förändringsledning
 • ​Tydliggörande av och hantering av motstånd
 • Resultatfokus och handlingskraft
 • Skapa och bevara goda relationer
 • Medveten närvaro och kraftfulla tillstånd
 • Beslutsförmåga
 • Kommunikation, coaching och sälj

 

EFTER GENOMFÖRD UTBILDNING HAR DU 

 • En målbild för din profession och ditt liv
 • Dina värderingar och dina möjligheter förankrade
 • Dina eventuella hinder och risker tydliggjorda och i möjligaste mån eliminerade
 • Vidgat din syn på din egen och andras potential och hur du väcker liv i den
 • En spelplan klar med dina behov för att må bra prestera bra tillsammans med andra i din profession och i ditt liv
 • Uppnått bättre resultat genom att kommunicera med större precision
 • Tränat i och valt verktyg som redan har gjort en positiv skillnad i din profession och i ditt liv

 

RIMFORSA STRAND 

Kursen hålls på Rimforsastrand i Östergötland. Läs mer om dem här.

 

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till VD:ar, företagsledare, politiker, ägare, verksamhetsansvariga och andra med liknande formellt ledaruppdrag som är redo för banbrytande, kraftfulla verktyg för positiv utveckling.

HEMUPPGIFTER
Emellan modulerna ger du dig själv hemuppgifter. Du får också hemuppgifter från tränarna som direkt gör skillnad i din profession och ditt liv.

KURSINTYG
Du erhåller ett kursintyg när du har varit närvarande på minst 80% av utbildningstillfällena, redovisat hemuppgifter samt har gjort en personlig handlingsplan och kontrakt.

MAXANTAL
10 personer

KURSLÄNGD
40 timmar

NÄR
Våren 2021. Återkommer.

KURSPRIS  
35 000 kr exklusive moms per person inkluderar 5 kursdagar, kursmaterial, fika och lunch alla dagarna.

ANMÄLAN
Anmälan sker senast den 27 februari till Karin Jonsson:
karin@levilja. se
Tel: 0727 – 38 35 00

För genomförande behövs minst fem anmälningar.

VÅRA TRÄNARE

Karin Jonsson
Kursansvarig och huvudtränare. Läs mer om henne
här.

Eva Karlsson
Gästföreläsare.
Eva är affärsekonom och en av Sveriges främsta NLP Master Trainer, som tränat och utbildat ledare och team sedan 2002. Eva är en licensierad Mental Tränare och Cooporate coach via ICC. Exempel på kunder är Alfa Laval, D Carnegie & Co, Länsstyrelsen Stockholm, Volvo Cars m fl.