Personligt ledarskap – 2 heldagar

PERSONLIGT LEDARSKAP

En 2-dagars kurs utspridd på två tillfällen.

Vill du

 • bort från problemtänk och konflikter?
 • inspirera dig själv och andra till positiva resultat?
 • ha verktyg för kraftfull kommunikation med dig själv och andra?

Denna praktiska utbildning är inriktad på hur du inspirerar dig själv för att sedan kunna inspirera andra och tillsammans uppnå önskat resultat. Vi använder beprövade verktyg som är frammodellerade av extremt skickliga ledare som skapar stor förändring genom sin kommunikation. Verktygen grundar sig på hur vi tänker, hur vi använder språket och hur detta påverkar vårt agerande för att nå våra mål. Du får träna i några enkla och kraftfulla kommunikationsverktyg för professionellt och mänskligt mästerskap i syfte att må bra och prestera bra – tillsammans.


UR KURSENS INNEHÅLL 

 • Resultatmodell
 • Relationsmodell
 • Feedbackmodell
 • Värderingar och mindset

 

GENOMFÖRANDET OCH VÅRA VERKTYG 

Korta föreläsningssessioner varvas med övningar enskilt och tillsammans.
Alla övningar och all kommunikation är framåtriktad med fokus på önskat resultat och möjligheter.

​Utbildningen knyter an till din egen profession och ditt liv med hjälp av enkla och kraftfulla verktyg för positiv förändring. Utbildningen lägger fokus på själva görandet – huret. Från ord till handling.

 

EFTER KURSEN HAR DU VERKTYG FÖR 

 • Möten och kommunikation
 • Övervinna motstånd
 • Konflikthantering
 • Coachande förhållningssätt
 • Målinriktning och beslutsfattande
 • Välmående och positiv attityd
 • Motivation och kreativitet
 • Relationer

 

UTBILDNINGEN 


Rimforsa Strand, Östergötland

Målgrupp
Denna praktiska utbildningen vänder sig till chefer, säljare, konsulter, lärare, projektledare, processledare, nya chefer eller andra medarbetare som vill nå nästa nivå i sin utveckling.

Kursintyg 
Du erhåller ett kursintyg​.

Antal 
Maxantal 15 personer

Kurslängd 
Kurslängd 16 timmar

När
Våren 2021. Uppdateras under hösten.

Plats 
Rimforsa Strand, Östergötland

Kurspris 
7 900 kr exklusive moms per person inkluderar kursmaterial, fika och lunch.

Anmälan
Anmälan sker senast den 2:a mars till Karin Jonsson på

karin@levilja.se eller tel: 0727 -38 35 00

För genomförande behövs minst 5 anmälningar​, Antalet platser är begränsade.

Din tränare 

Karin Jonsson, kursansvarig och huvudtränare. ​
Karin Jonsson är utbildad civilekonom och har, innan hon startade Levilja, haft ledande befattningar i ett flertal bolag under 20 år. Det har varit bolag i olika storlekar och olika branscher bland annat Securitas Direct, Returpack och Meritmind.

Hennes erfarenhet och kompetens kommer främst från ledarskap, sälj, ekonomi och IT. Karin har suttit i flera ledningsgrupper och styrelser. Hon är numera även certifierad NLP Trainer och certifierad individ- och businessteam coach genom ICNLP och har genom Levilja tränat och coachat många team och ledare till bättre prestationer och bättre liv.