TEAMSPELARE SÖKES TILL FRAMTIDENS ARBETSPLATS

TEAMSPELARE SÖKES TILL FRAMTIDENS ARBETSPLATS

I vår AI-revolutionerande värld efterfrågas människors mjuka kompetenser som inte kan ersättas med digitala tjänster. Mönstret går att utläsa i ansökningsannonser där tonvikt läggs på samspelande färdigheter för såväl styrelsemedlemmar som VD:ar, chefer och övriga medarbetare.

Tänk om förmågan till samspel går att utveckla och att du själv fritt kan välja att vara en teamspelare eller inte.
Kanske behöver vi vara ännu tydligare med att människor kan göra ett eget val och varför det är så viktigt.

Av den anledning vill jag bidra till att synliggöra några strategier som motsatt sätter egot före laget:

– Låt bli att hälsa på dina medarbetare.
– Visa aldrig uppskattning eller intresse för andra och deras idéer.
– Fokusera på problem i din kommunikation.
– Prata bakom ryggen på medspelare.
– Anklaga dina medarbetare öppet.
– Peka med hela handen vad andra ska göra.
– Säg alltid nej när de ber dig om hjälp.
– Be aldrig om hjälp.
– Gör aldrig det som du har lovat andra.
– Sprid vidare det som någon har berättat i förtroende.
– Bli öppet arg när någon motsäger eller misstolkar dig.
– Håll inne information som kan vara viktig för andra.

Du kan alltid välja strategi och vara en magnetiskt attraktiv spelare i framtidens världslag.

Leave your Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *