Vad är egentligen hållbart?

Vad är egentligen hållbart?

Kanske jobbar du i en verksamhet som har ökat användningen av ordet ”hållbart”?
Och kanske tillhör du dem som anser att ordet är urvattnat?
Kanske har du också hört talas om Agenda 2030 med de 17 målen och tänker att det är ytterligare en kostsam pålaga som tar fokus från ert uppdrag: Att öka omsättningen?

FN:s Agenda 2030 med 17 mål för hållbar utveckling beslutades av FN:s Generalförsamlingen i september 2015. Agenda 2030 föregicks av FN:s Milleniemålen från år 2000 som visade att det är möjligt att uppnå resultat om den politiska viljan finns och om tydliga delmål stakas ut och prioriterar resurser efter dem.

Agenda 2030 innebär ett globalt ansvarstagande och samarbete för människors välbefinnande på både kort och lång sikt. Vi människor hänger ju ihop och är därmed beroende av varandra, oavsett nationalitet, kön, ålder med mera. På samma sätt är vi alla beroende av den natur vi är en del av och dess begränsade resurser. Pandemin har kusligt tydligt visat hur människors handlingar i ett land kan få stora livsavgörande konsekvenser för en hel värld.

För att förändring ska ske i önskad riktning förutsätts att makthavare tar ett långsiktigt ansvar för människors överlevnad och visar vägen i alla led, från ord till handling. Därför värderar Agenda 2030 ledarskap som förstår att deras beslut påverkar både deras eget och andra människors välbefinnande. Högt värderas därför ledare som har förståelse för människors drivkrafter och vikten av en levande natur.

Hållbarhet handlar om att ta ledarskap för en omfattande gemensam utvecklingsinsats. En utvecklingskraft som genom helhetstänk tar oss bort från kostsamt begränsande tunnelseende.

Hållbar utveckling handlar därför om ledarskap som högt värderar långsiktigt välbefinnande för sina nuvarande och potentiella kunder, sina befintliga och potentiella medarbetare, sina nuvarande och potentiella leverantörer och samarbetspartners, som högt värderar välbefinnande för sina egna nära relationer. Tilltron till en ledare kommer genom handling som står i samklang med som sägs i alla led. Människor agerar på vad du gör, inte på det du säger.

När ledare förstår vad som driver dem själva och andra tar de hjälp av hjärnans drivkraft att bidra till något meningsfullt. Drivkraften blir en gränslös vision i linje med ”en levande värld genom alla tider” som förankras och blir en ledstjärna för alla beslut. Med öppna visioner skapar människor nya banbrytande samarbetsformer och idéer både lokalt och globalt.

Hållbarhet byggs genom ledarskap som har tilltro till människors förmåga och vilja att bidra. Ledarskap som ger livsavgörande framtidshopp. Hållbarhet byggs genom proaktivt ansvarstagande  förändringsvilligt ledarskap med hänsyn tagen till jordens begränsade resurser.

Hållbarhet handlar faktiskt om dig och andra människors välmående och möjligheter. Möjligheterna uppstår när du ser dig själv som en ledare med uppdraget att, tillsammans med andra, bidra till en trygg och energirik värld och inser att du är en del av den förändring som behöver ske.

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Leave your Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *