Varför inte modellera framgång?

Kanske tillhör du dem som tycker att det är mycket att göra på jobbet, att relationerna på jobbet är besvärliga, att det är svårt att uppnå uppsatta mål, kanske är det också problem med att hitta nya kunder? Ibland är det lätt att tro att alla har det likadant – vi generaliserar och fortsätter att göra likadant och fortsätter att få samma eventuellt oönskade resultat.  För inte kan det väl finnas andra sätt att göra saker på?

Simon Alvenäs skriver i sin på Effektfullt, där han har gjort filmstudier på 500 ledare för att kartlägga vad de faktiskt gör.  Ledare, vars uppgift är att skapa positiv påverkan hos sig själv och sina medarbetare. Det visar sig att de flesta har fullt upp med att vara reaktiva istället för proaktiva. Ledare som säger ”Allt brukar hänga på om jag kan rädda situationen”.  Kartläggningen visa att ledare ser mer till sitt eget behov än till andras behov.  Han skiljer på att jobba effektiv och effektfull. Effektivt = göra många saker på kort tid. Effektfullt= att nå sina mål, att göra saker som ger effekt mot målet. När ledare är uppe i sin egen effektivitet är verksamhetens engagemang och kommunikation som sämst. Simon menar att det är detaljerna som är viktiga, tydligheten i önskat resultat. Han menar också att många tror att tydlighet tar längre tid och att delaktighet tar längre tid än en monolog från ledaren. De tror fel – långsiktigt. Verksamheter som vill att medarbetare ska uppmärksammas och respekteras behöver sluta med informationsflöde och utöka delaktigheten i planering och uppföljning.
Elisabeth Åberg gjorde för några år sedan en utredning för Unionen där hon lyfter forskningsresultat som visar företa i dag styrs sin utveckling efter idéer även om de inte är så framgångsrika. Undersökningen visar att många arbetsplatser i dag är fyllda av osäkerhet och kortsiktighet som leder till minskat engagemang och utebliven teamkänsla. Forskningen visar att framgångsrika företag (som H&M och Scania) sätter kunder och anställda i fokus och arbetar långsiktigt. De förstår att trygghet skapar förutsättningar för goda prestationer och ser därför till att vara förutsägbara och konsekventa i sin kommunikation.

Varför inte modellera Lars Kolind, VD:n som gjorde en sensationell ekonomisk vändning av hörapparatföretaget Oticon. Han säger i sin bok ”Unboss” att nyckeln framgång går genom människor och ett gott syfte. Att det finns flera bottomlines än vinst såsom anställda, kunder och allmänheten: People -Profit – Planet. Att människor älskar syftet med vad de gör – exempelvis vattenpumpar för att de bidrar till rent vatten. Ett syfte som passionerat engagerar kunder, anställda och ägare. Ingen människor blir passionerade av kontrollstyrning.

Varför inte läsa boken Good to Great som modellerar extremt framgångsrika bolag i USA.

Simon Serek har modellerat varför bolag som Apple lyckas och inte andra. Det genomgående mönstret är att de i sin kommunikation inspirerar genom att tänka, agera och kommunicera likadant och svara på frågorna Varför, Vad och Hur? Människor köper VARÖR du gör det du gör, inte vad du gör. Det beror på den limbiska hjärnan som styr våra beslut genom känslor (förtroende). Därför behöver kommunikationen nå människors hjärtan. Och det är viktigt att förstå att den limbiska hjärnan inte uppfattar siffror. På samma sätt anställer framgångsrika bolag människor som tror på samma sak istället att de i första hand är intresserade av vad som görs.

På 1970-talet modellerade matematikern Richard Bandler och lingvistikern John Grinder en handfull extremt skickliga kommunikatörer som genom sin kommunikation skapade snabba positiva förändringar. Det blev början på NLP, som i dag är en verktygslåda med kraftfulla och enkla kommunikationsverktyg för mänskligt och professionellt mästerskap. Grunden i samtliga verktyg är att så mycket som möjligt i sin kommunikation fokusera på framtid, framgång och framsteg.
Att besvara på frågorna Varför? Vad? Effekt? och Hur? (4Mat)  i sin kommunikation för effektfull utveckling och inlärning. NLP  har en unikitet i en värdegrund som har en positiv människosyn. När vi väljer den värdegrunden skapas förutsättningar för beslut och handling som leder till att vi når uppsatta resultat.

Och allt går att träna därför att hjärnan är plastisk hela livet – det vet vi från modern hjärnforskning – om du vill.

Utan spaning – ingen aning!

Så varför göra det tungt och svårt när du kan göra det lätt och elegant. Ingenting hindrar dig väl nu att modellera mästerskap?

 

Leave your Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *