”VERKTYG FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET”

”Leviljas verktyg och process gjorde tydligt för mig vad som är viktigt för mig och för verksamheten. Vikten av att tydliggöra visionen och hur den bidrar på olika sätt. Jag tvingades tänka i ett externt perspektiv över min och verksamhetens roll i ekosystemet. Det förstärkte existerande vision och gav mig nya idéer om vad jag kan göra och hur för att uppnå hållbar tillväxt och lönsamhet över tid.”
”Verktygen skapar förutsättningar för hållbara produkter och tjänster, det vill säga säkerställer kvaliteten på produkter och tjänster utifrån omvärldens behov och förväntningar.””Människor är värderingsstyrda och med NLP´s värderingar styrs människor till hållbara beslut och handlingar. Verktygen bidrar till ett nerskalat perspektiv som ligger nära mig själv och mitt eget uppdrag och PÅVERKAR DÄRFÖR MIG OCH MINA HANDLINGAR DIREKT.”
/
Johan Ivansson
Managing Director
Eurofins Digital Testing

Leave your Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *