Vilken kvalitet har du i dina relationer?

Kvaliteten i dina relationer är ofta samma som kvaliteten i ditt liv och i din verksamhet.

”Rapport” (franskt uttal) är ett ord som jag hittills endast har stött på inom NLP. En av grundstenarna för mänskligt och professionellt mästerskap.

Ett hur fint och viktigt ord som helst, nämligen hur du skapar tillit hos dig själv och andra. Att följa människor tills du kan leda dem.

Rapport (uttalas ”rappår”) är en förmåga som vi människor föds med och använder omedvetet. När du förstår kraften i att följa människor och tränar dig i det öppnas en värld av obegränsade möjligheter för både dig och andra.

I dag fick deltagarna i vår banbrytande kurs även reflektera kring sig själva i ett större perspektiv – system thinking. Att tänka utanför din egen box är livsavgörande.

Detta är utdrag ur dagens session 3 (av 4) i vår introduktionskurs till NLP – Personligt ledarskap. 2,5 timmar vid 4 tillfällen med en veckas mellanrum. Från ord till handling i ditt eget liv.

Leave your Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *