Vill du att dina medarbetares dagliga beslut drivs av verksamhetens affärsstrategi?

Vill du vara trygg i att dina medarbetares dagliga beslut drivs av verksamhetens affärsstrategi?
Vill du se ett effektfullt, ansvarstagande samarbete i gemensam riktning?
Vill du höra att du är en pålitlig och attraktiv leverantör, arbetsgivare och ledare?

Vi hjälper dig genom att tydliggöra och integrera hållbara affärsstrategier på individnivå för effektfullt samarbete i alla led. Det gör vi genom korta återkommande insatser i olika former av förändringsledarprogram:

– Individ-program (alla kategorier av ledare).
– Ledarkulturprogram – Systemeffekt som drivkraft från ledning och utåt.
– Live-webb-serie i 5 sessioner á 3 timmar: ”Personligt ledarskap med NLP”. Nästa start den 31 mars.
Max 8 personer. Pris: 5.900 kr exkl moms. En serie-start per månad.
– NLP practitioner certifieringsutbildning. (4X3 dagar). Start hösten 2021. Maxantal 12 personer.
– Ledarprogram för unga, live-webb. 18-25 år. 3 timmar, 3 söndagar var 3:e vecka. Maxantal 8 personer. Pris 1.200 kr inkl moms. Start 7 mars och 25 april.

Vi har de effektfulla verktygen och frågorna – du har svaren.
Från ord till gemensam handlingskraft!

Bygger ledarkultur för framtiden!

Välkommen att kontakta oss!

Leave your Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *