Välkommen till Levilja

Vi hjälper dig och din verksamhet att nå full potential

"Där människor växer växer verksamheter"

Vi utbildar, tränar och coachar återkommande ledare och team i enkla, systematiska verktyg för kvalitetssäkrad kommunikation som vänder hinder till möjligheter. Verktyg som underlättar beslut för höga prestationer och resultatuppfyllelse i alla led. Vi bidrar till att säkerställa framgångskultur.

VÄLKOMMEN TILL FÖRTROENDEFULLA, SJÄLVGÅENDE, KUNDUTVECKLANDE MILJÖER!

AKTUELL SOMMARKURS: ”PERSONLIGT LEDARSKAP- INTRO TILL NLP” 
Personlig utveckling för alla.
En videoserie om 2,5 h gånger fyra tillfällen.
Du är varmt välkommen att läsa mer och anmäla dig och ditt team: här.

Coaching

Coachen har de medvetandegörande frågorna. Samtidigt lär du dig att coacha dig själv och andra till effektfullt arbete.

läs mer

Utbildning

Öppen och företagsanpassad
ledarträning i kommunikation för
måluppfyllelse och ständig utveckling.

läs mer

Workshop

Du får verktyg i värdeskapande
kommunikation och alla inkluderas
att prova på och reflektera över effekterna.

läs mer

Varför välja oss?

Karino_Louise_0902

Måluppfyllelse

Med våra verktyg tydliggörs er målbild som underlättar varje medarbetares dagliga beslut. Tillsammans uträttar ni mer på kortare tid - och mår bra längs vägen.

Frigörande av potential

Våra verktyg bidrar till högsta avkastning på investerad personal genom frigörande av begränsande tankar: Growth mindset.

Varaktig förändring

För omedelbar och varaktig förändring återkommer vi och säkerställer förändringen. Mellan varje insats tränar du i förändringsledning i din verksamhet.

Attraktivt varumärke

Med våra verktyg tydliggör och förankrar du en utvecklande vision och utvecklande värderingar (walk your talk) som attraherar såväl kunder som medarbetare med flera.