Välkommen till Levilja

Vi hjälper dig och din verksamhet att nå full potential

"Där människor växer växer verksamheter"

Vi utbildar, tränar och coachar återkommande ledare och team i enkla, systematiska verktyg för kvalitetssäkrad kommunikation som vänder hinder till möjligheter. Verktyg som underlättar beslut för effektfull handlingskraft i alla led. Från reaktiv till proaktiv, från stängt till öppet mindset. Det gör vi genom att synliggöra era affärsstrategier och värdet av dem på individnivå. Vi och våra verktyg  hjälper dig att ta ledarskap över dina och andras drivkrafter. Tillsammans bygger vi ledarkultur för hållbarhet.

VÄLKOMMEN TILL FÖRTROENDEFULLA MILJÖER SOM UTVECKLAR DIG SJÄLV, DIN VERKSAMHET OCH DINA INTRESSENTER LÅNGSIKTIGT!

AKTUELLT:
LEDARKULTUR FÖR HÅLLBARHET
En dag som underlättar beslut för en hållbar utveckling. För ledare och chefer alla kategorier.
När: 17 februari, 17 mars, 4 maj, 15 juni. Läs mer HÄR.

Vi håller även denna heldag på beställning exempelvis för hel styrelse eller ledningsgrupp.

LEDARKULTUR-COACHING
Förankring av kvalitetssäkrad vision, syfte, och värderingar som frigör samspel, från ledning och utåt.
För vidare presentation hur, vad och effekter: kontakta karin@levilja.se. Tel: 0727-383500.

PERSONLIGT FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP MED NLP
En öppen live-webb-serie i 5 avsnitt á 3 timmar för alla kategorier av ledare. En seriestart den 9 februari och en den 9 mars.
Läs mer HÄR.

LEDARSKAP MED NLP FÖR UNGDOMAR, 18-25 ÅR
En öppen live-webb-serie i 4 avsnitt á 2 timmar.
Läs mer HÄR.

Coaching

Coachen har de medvetandegörande frågorna. Samtidigt lär du dig att coacha dig själv och andra till effektfullt arbete.

läs mer

Utbildning

Öppen och företagsanpassad
ledarträning i kommunikation för
måluppfyllelse och ständig utveckling.

läs mer

Workshop

Du får verktyg i värdeskapande
kommunikation och alla inkluderas
att prova på och reflektera över effekterna.

läs mer

Varför välja oss?

Karino_Louise_0902

Måluppfyllelse

Med våra verktyg tydliggörs er målbild som underlättar varje medarbetares dagliga beslut. Tillsammans uträttar ni mer på kortare tid - och mår bra längs vägen.

Frigörande av potential

Våra verktyg bidrar till högsta avkastning på investerad personal genom frigörande av begränsande tankar: Growth mindset.

Varaktig förändring

För omedelbar och varaktig förändring återkommer vi och säkerställer förändringen. Mellan varje insats tränar du i förändringsledning i din verksamhet.

Attraktivt varumärke

Med våra verktyg tydliggörs och förankras din vision och säkerställda framgångsvärderingar vilket skapar en öppen attityd som attraherar kunder, medarbetare med flera.