Välkommen till Levilja

Vi hjälper dig och din verksamhet att nå full potential

"Där människor växer växer verksamheter"


Vi bidrar till effektiva team och företag  genom en mötesstrategi som gör kundvärdet till daglig gemensam ledstjärna. En trygg och energigivande utvecklingsmotor!

Vi tillämpar, lär ut och implementerar en gemensam mötesstrategi för högpresterande team och företag. Genom den klargörande och disciplinerade mötesagendan engageras snabbt alla inblandade att ta ansvar för företagets resultat som helhet. Mötesstrategin, som alla använder för planering och uppföljning, integrerar företagets strategi på individnivå. Så att du som företagsledare kan släppa taget om tids- och energislukande detaljstyrning och ensamarbete.

Målbildsdag
För vilket team som helst.

En heldag med ditt team.  Du väljer en av följande tre vägar till målbildsuppfyllelse:

  1. Jag, som processledare och coach leder och coachar er, ställer frågor som klargör er målbild, era målbildshinder och hur var och en hanterar dem.
  2. Ni får utbildning och träning i att själva sätta mål.
  3. Ni får träna på hur ni i vardagen coachar varandra att klargöra mål och hantera målbildshinder..

Om mötesformatet och metoden kan du läsa här.
Pris enlig offert.

Förankringsprogrammet LEVILJA KEEP
För företagsledare.

De tre delarna från ”Målbildsdagen” ovan förankras långsiktigt över 1 år.

  • 2-timmarssessioner, 10 tillfällen.
  • De första 6 tillfällena sker enskilt och de 6 sista, om så önskas, tillsammans med de personer som du själv utser.
  • Starttidpunkt och plats beslutas i samråd.

Genom programmet vässar du ditt företags erbjudande genom att göra det begripligt på individnivå. Du vässar din egen och företagets totala kommunikationsförmåga, effektivitet och leveransprecision. Det stärker ditt eget och ditt företags långsiktiga förtroende och varumärke.

Om mötesformatet och metoden kan du läsa här.
Pris enligt offert.

Kontakta karin@levilja.se. Tel: 0727 – 38 35 00 för mer information och beställning.

Varför välja oss?

Karino_Louise_0902

Måluppfyllelse

Med våra verktyg tydliggörs er målbild som underlättar varje medarbetares dagliga beslut. Tillsammans uträttar ni mer på kortare tid - och mår bra längs vägen.

Frigörande av potential

Våra verktyg bidrar till högsta avkastning på investerad personal genom frigörande av begränsande tankar: Growth mindset.

Varaktig förändring

För omedelbar och varaktig förändring återkommer vi och säkerställer förändringen. Mellan varje insats tränar du i förändringsledning i din verksamhet.

Attraktivt varumärke

Med våra verktyg tydliggörs och förankras din vision och säkerställda framgångsvärderingar vilket skapar en öppen attityd som attraherar kunder, medarbetare med flera.