Välkommen till Levilja

Vi hjälper dig och din verksamhet att nå full potential

"Där människor växer växer verksamheter"

HÅLLBAR MÅL- MÖTES OCH FÖRETAGSKULTUR

En kundvärdestyrd system- och processordning som, för den som vill, skalas upp till en hållbar företagskultur. Ordningen säkrar en  kommunikationsstrategi som engagerar så många som möjligt så fort som möjligt att uppfylla kundlöftet. För högsta teameffektivitet och resultatuppfyllelse 2023 och framåt.

IMPLEMENTERINGSPROGRAM MED START VÅREN 2023
1. För alla kategorier av chefer, ledare och organisationer
Starttider: Tisdagen den 10 januari, 7 februari, 14 mars och 18 april
2. För företagsägare, styrelseledamöter, VD:ar eller motsvarande.
Starttider: Onsdagen den 11 januari, 8 februari, 15 mars och 19 april
Båda ovanstående program är öppna helårsprogram för livslång utveckling och effekt. 10 tillfällen –  6 deltagare i varje grupp – Digitalt live – 3 timmar/tillfälle. Vartannat tillfälle på dagtid och vartannat på kvällstid.
3. Specifikt anpassat program för dig, dina medarbetare och din verksamhet.
I grupp eller individuellt. Tid och plats beslutas i samråd.

Läs mer om tillvägagångssätt och innehåll här.

INTRODUCERANDE  SEMINIARUM
Ett seminarium som ger inledande förståelse för vad en hållbar mål- och möteskultur (hållbar företagskultur) innebär och hur den implementeras i din verksamhet. Hel- eller halvdag, tid och plats enligt överenskommelse.

Kontakta karin@levilja.se. Tel: 0727 – 38 35 00 för mer information och anmälan.

Varför välja oss?

Karino_Louise_0902

Måluppfyllelse

Med våra verktyg tydliggörs er målbild som underlättar varje medarbetares dagliga beslut. Tillsammans uträttar ni mer på kortare tid - och mår bra längs vägen.

Frigörande av potential

Våra verktyg bidrar till högsta avkastning på investerad personal genom frigörande av begränsande tankar: Growth mindset.

Varaktig förändring

För omedelbar och varaktig förändring återkommer vi och säkerställer förändringen. Mellan varje insats tränar du i förändringsledning i din verksamhet.

Attraktivt varumärke

Med våra verktyg tydliggörs och förankras din vision och säkerställda framgångsvärderingar vilket skapar en öppen attityd som attraherar kunder, medarbetare med flera.