Välkommen till Levilja

Vi hjälper dig och din verksamhet att nå full potential

"Där människor växer växer verksamheter"

Vi utbildar, tränar och coachar ledare och team i enkla, systematiska verktyg för frigörande kommunikation. Verktyg som underlättar beslut för välmående och resultatuppfyllelse i alla led. Vi bidrar till framgångskultur.

VÄLKOMMEN TILL FÖRTROENDEFULLA, SJÄLVGÅENDE, KUNDUTVECKLANDE MILJÖER!

AKTUELLT BANBRYTANDE UTBILDNING: Hållbart ledarskap för VD – från dröm till verklighet

Fredagen den 17 januari 2020. Följ rekommendationen från CEO på Väderstad Group och anmäl dig här.

Coaching

Coachen har de medvetandegörande frågorna. Samtidigt lär du dig att coacha dig själv och andra till effektfullt arbete.

läs mer

Utbildning

Öppen och företagsanpassad
ledarträning i kommunikation för
måluppfyllelse och ständig utveckling.

läs mer

Workshop

Du får verktyg i värdeskapande
kommunikation och åhörarna inkluderas
att prova på och reflektera över effekterna.

läs mer

Varför välja oss?

Karino_Louise_0902

Måluppfyllelse

Med våra verktyg får ni en tydlig målbild som underlättar varje medarbetares dagliga beslut. Tillsammans uträttar ni mer på kortare tid - och mår bra längs vägen.

Frigörande av potential

Våra verktyg bidrar till högsta avkastning på investerad personal genom frigörande av begränsande tankar, growth mindset.

Varaktig förändring

För omedelbar och varaktig förändring återkommer vi och säkerställer förändringen. Mellan varje insats tränar du i förändringsledning i din verksamhet.

Attraktivt varumärke

Med våra verktyg tydliggör och förankrar du en utvecklande vision och utvecklande värderingar (walk your talk) som attraherar såväl kunder som medarbetare med flera.