Välkommen till Levilja

Vi hjälper dig och din verksamhet att nå full potential

"Där människor växer växer verksamheter"

HÅLLBAR BOLAGSORDNING

Vi månar om ditt liv och din tid.
Vi bidrar till att du investerar tid och pengar på det som har högst värde för dig och din verksamhet som helhet nu och i framtiden. Vi bidrar till att du omgående lämnar en osäkerhetstillvaro med reaktiva kortsiktiga beslut, status quo med risk för avveckling till förmån för trygga beslut med långsiktig stabilitet och utveckling för era kunder och dig själv. Det blir verklighet genom att vi befäster kommunikationsstrategier hos ledande befattningar som gör kundtrygghet (kundvärdet) till medarbetarnas dagliga drivkraft och smörjmedel. Ett smörjmedel som eliminerar mentala barriärer och frigör tid och energi i hela verksamheten. Glädjen är stor när du dagligen får bevis för att medarbetarna uppfyller era kundlöften. Med en struktur för återkommande uppföljning på individnivå har du säkerställt en hållbar ledarkultur.
Nu styr du tryggt och säkert på ett stormigt hav.

EFFEKTFULL PROBLEMLÖSNING PÅ AUTOPILOT!

NÅGRA AKTUELLA FÖRÄNDRINGSLEDARPROGRAM

KURSDAG: Hållbar ledarkultur
En unik dag om hur verksamhetsledare styr kunder och medarbetare följsamt, tryggt och säkert i en snabbföränderlig omvärld.
Karin och Mats visar hur kris- och problemkommunikation omvandlas till motivation, energi och utvecklingsplaner med hjälp av effektiva kommunikationsstrategier.
Nästkommande tillfällen:  28 september. Läs mer HÄR.

LEDARPROGRAM: Effektiv VD-kommunikation
Individuellt utvecklingsprogram i 7 moduler á 2 timmar över 6 månader. Läs mer HÄR.
Kontakta
karin@levilja.se. Tel: 0727-383500.

Varför välja oss?

Karino_Louise_0902

Måluppfyllelse

Med våra verktyg tydliggörs er målbild som underlättar varje medarbetares dagliga beslut. Tillsammans uträttar ni mer på kortare tid - och mår bra längs vägen.

Frigörande av potential

Våra verktyg bidrar till högsta avkastning på investerad personal genom frigörande av begränsande tankar: Growth mindset.

Varaktig förändring

För omedelbar och varaktig förändring återkommer vi och säkerställer förändringen. Mellan varje insats tränar du i förändringsledning i din verksamhet.

Attraktivt varumärke

Med våra verktyg tydliggörs och förankras din vision och säkerställda framgångsvärderingar vilket skapar en öppen attityd som attraherar kunder, medarbetare med flera.