Live webb-serie

Referenser digitala serien:

Personligt förändringsledarskap med NLP

 

Hur skulle du beskriva detta digitala ledarprogram för andra?

”Personlig utveckling med fokus på verktyg som når dina mål och önskan om att leva ett optimalt liv. Hur skapa en målfokuserad, engagerad och självgående och utvecklande organisation. Ger förståelse för människors beteenden och hur det kan hjälpa mig vara en bättre medmänniska men också må fantastiskt bra själv.”

Vad har fungerat bra för dig hittills?
”Intressanta, relevanta ämnen, frekvensen av sessioner (lagom tempo), uppgifterna emellan.”

Vad som har varit särskilt meningsfullt:
”Innehållet och övriga deltagares reflektioner och infallsvinklar, många nyttiga insikter som jag kan använda i jobb och privat.”

 

Liselotte Piper
Productivity Manager,
Pandox International Operations

”Detta digitala NLP-program är det mest värdefulla ledarprogram jag har gått. Det har gett mig nya insikter och verktyg för hur jag kan leda mig själv i livet, och att jag måste börja där för att kunna vara en bra ledare för andra. Det präglas av mening, omtanke och drivkraft för positiv förändring.

NLP’s grundantaganden är särskilt meningsfulla, då de gör livet enklare.
Perspektiv på/insikt om att vi styrs så mycket av vad som pågår under ytan hos oss själva och andra. Vikten av att jobba med Resultat för att verkligen sätta sig i förarsätet. Vikten av att jobba med relationskvalitet för att åstadkomma det man vill. Det har varit särskilt meningsfullt att alla i gruppen har vågat dela personliga saker.”

 

Anders Marmolin
Business Manager
Sectra Cloud Services

Vad har fungerat bra för dig hittills under ledarutvecklingsprogrammet?
”Upplägget i sig:) Bra repetition av tidigare kurser.
Framförallt att jobba med system thinking, hur ser motpartens verklighet ut?”

Några exempel på vad som har varit särskilt meningsfullt?
”Positiva intentioner – grundantaganden generellt – öppnar upp för reflektion och nya synvinklar.”

”Väldigt, väldigt personligt deltagande och delande av övriga deltagare och faktiskt att man sitter via skype har gjort det mindre ångestfyllt att dela sina egna tidigare misslyckanden som insikter och lärdomar.”

Hur skulle du beskriva detta ledarprogram för andra?
”Personligt, fokus på att du ska leda ditt liv, och få verktyg för att leda andra och dig själv i korrelation till andra.”

Erika Schölin
Category Account Manager
Saab AB

 

Vad som har fungerat särskilt bra under programmet:
– Att det är snabbt tempo, många övningar som hela tiden varvas med egen reflektion som man får ner på papper. Utskick efter varje gång av genomgångna modeller och mtrl.”

Vad som varit särskilt meningsfullt:
– ”Att få konkreta uppgifter, bestämma sig för att agera på olika sätt.
– Nästan samtliga modeller – framför allt de med fokus på att definiera ner framgång för mig och metoder/vägar för att nå dit.

Jag skulle beskriva den här serien som ett program med fokus på din egen utveckling, välmående inte bara på det professionella planet utan för dig som person att skapa ett framgångsrikt liv.”

Maria Castensson
Deputy Cfo
Saab Kockums

 

Vad har du lärt dig om andra?

Att alla har sitt bagage som gör att de reagerar på ett visst sätt och att alla reaktioner har en positiv intention.

Vad har förändrats för dig?

Jag har fått ett arbetssätt att applicera mina tankar och målbilder på. Jag har känt länge att jag inte befinner mig i mitt önskade läge men att jag inte vet vad mitt önskade läge är. Genom NÖHR och livshjulet så blev det tydligt. Det är ett bra sätt att tydliggöra lägesbilden och därmed också förstå var jag behöver göra förändringar.

Vad kommer du att använda av det du har lärt dig och i vilket sammanhang?

Livshjulet och NÖHR, både när det gäller livet och karriären, så fort målet känns otydligt.

Hur har upplägget fungerat för dig med videogrupp, 3 timmar en gång i veckan i fyra veckor med hemuppgifter?

Bra, då får informationen gott om tid att sjunka in och man hinner applicera den i sin vardag.

Sanna Wallenius
Project Manager
Saab Group