Workshop

 

Workshop

Vill du

 • Skapa en gemensam värdegrund för en utvecklande kultur?
 • Ha verktyg för ett starkt ledarskap i förändring med goda resultat?
 • Bort från problemtänk och energikrävande konflikter?

Våra workshop väcker tankar kring framgångsrik verksamhetsplanering och utveckling, presenterat i ett nytt format. Vi presenterar några verktyg och coachar er i värdeskapande kommunikation och åhörarna inkluderas att prova på och reflektera över effekterna. Korta föreläsningspass varvas övningar i verktyg som du direkt kan använda i din profession och i ditt liv.​

Omfattning

Alltifrån en timma till en heldag. 

Plats

Vi kommer till dig eller du till oss. Du bestämmer.

Rubrikexempel

 • Värdeskapande kommunikation.
 • Förändringsledning.
 • Kommunikation för ett hållbart varumärke.
 • Ta kommandot i ditt liv.
 • Det börjar med dig.
 • Ta ansvar för framtiden.
 • Visions- och värderingsstyrd kommunikation.
 • Inner game of business.
 • Hur vi blir ett högpresterande team.
 • Hur du mår bra och presterar bra tillsammans med andra.
 • From good to great i relation och resultat.
 • Från tanke till handling!
 • Målstyrning.
 • Vårt motstånd är vår starkaste resurs.
 • Hur vi gör Agenda 2030 till verksamhetens drivkraft.
 • Hur du gör dig förstådd.

Feedback från deltagare

” Karin vävde på ett mycket smidigt sätt in alla delar, och var lyhörd för gruppen och dess inre dynamik. Genom att Karins engagemang känns så genuint och personligt så öppnar Karin upp dörrar för deltagarna. Hela dagen var mycket engagerande och interaktiv, det var lätt att känna i gen sig i frågeställningar men inte alltid lätt att svara, vilket gav bra reflektioner och detta var utvecklande. En del sa att detta var ju egentligen inget nytt, men ett nytt sätt att lyfta fram det på, hitta det hos sig själv och i kommunikationen med andra. Workshopen lämnade kvar en positiv känsla hos deltagarna och för gruppen.”

”Jag kan, genom att tänka fler nya tankar, utnyttja en större potential. Vårt team har utvecklat en trevlig atmosfär.”

”Bra input till kulturbygget”

”Jag är bättre på egenreflektion, ansvar för mina tankar, mitt tillstånd och mitt beteende – mindset är så viktigt.”

”Insikten av att det är viktigt att påminna om att arbeta med sådant som det är lätt att ta för givet.”

” Jag har lärt mig att reflektera och öva öva öva och jag ska nu prova nya samtalsformer med mina medarbetare.”

”Jag är stärkt i min tro på vad som gör skillnad på team och individnivå.”

”Det är viktigt med reflektion och att alla har ansvar för sina tankar är viktigt för gruppen”.

”Nytt perspektiv på ledarskap och samarbete”.