Seminarium

 

Hur du skapar engagemang för måluppfyllelse

Vill du

  • Att dina medarbetare ska ta ansvar?
  • Ha kommunikationsstrategier för ett starkt ledarskap i förändring med goda resultat?
  • Bort från problemtänk och energikrävande konflikter?

Du och dina medarbetare får uppleva värdet av att avsätta tid för att lyfta blicken på ett ordnat, resursskapande sätt. Större delen av tiden kommer att ägnas åt den reflektion som är viktigast av allt – självreflektion.

Några nyckelord: Förberedelse – Hjärnans drivkrafter – Förändringsledarkultur – Samspel – Partnerskap – Perspektiv – Lärande – Förändringsvillig – Förtroende – Förståelse– Målbilder – Hinder – Resurser – Attityd – Värderingar – Kommunikation – Bekräftelse.

Omfattning

Alltifrån en timma till en heldag.

Plats

Du bestämmer.

Pris

Halvdag: 15.000 kr exkl moms
Heldag: 25.000 kr exkl moms.

Utvärderingar från deltagare

”Genom tre effektiva timmar ledda av Karin får din ledningsgrupp både en lektion i vad som driver engagemang samt verktyg för tex problemlösning. Med dessa tre timmar kommer vi närmare mål. Det handlar om hur vi kalibrerar oss och ser samma sak (mål) , hur olika aktiviteter hänger ihop och vilka som ger effekt till varandra.”
/Fredrik Bark, platschef DS Smith, Norrköping 

” Karin vävde på ett mycket smidigt sätt in alla delar, och var lyhörd för gruppen och dess inre dynamik. Genom att Karins engagemang känns så genuint och personligt så öppnar Karin upp dörrar för deltagarna. Hela dagen var mycket engagerande och interaktiv, det var lätt att känna i gen sig i frågeställningar men inte alltid lätt att svara, vilket gav bra reflektioner och detta var utvecklande. En del sa att detta var ju egentligen inget nytt, men ett nytt sätt att lyfta fram det på, hitta det hos sig själv och i kommunikationen med andra. Workshopen lämnade kvar en positiv känsla hos deltagarna och för gruppen.”

”Jag kan, genom att tänka fler nya tankar, utnyttja en större potential. Vårt team har utvecklat en trevlig atmosfär.”

”Bra input till kulturbygget”

”Jag är bättre på egenreflektion, ansvar för mina tankar, mitt tillstånd och mitt beteende – mindset är så viktigt.”

”Insikten av att det är viktigt att påminna om att arbeta med sådant som det är lätt att ta för givet.”

” Jag har lärt mig att reflektera och öva öva öva och jag ska nu prova nya samtalsformer med mina medarbetare.”

”Jag är stärkt i min tro på vad som gör skillnad på team och individnivå.”

”Det är viktigt med reflektion och att alla har ansvar för sina tankar är viktigt för gruppen”.

”Nytt perspektiv på ledarskap och samarbete”.