Om oss

Det mest unika med oss

Vårt ordnade mål- och mötesformat skalas snabbt upp till en samspelande och hållbar utvecklingsprocess och företagskultur som gör riskerna med kortsiktigheten i konventionell verksamhetsstyrning till utvecklingspotential och dagliga effektivitetsvinster – på individnivå. Genom våra beprövade kommunikationsstrategier omvandlas kris och problem omgående till ny energi och motivation. Det blir en en trygg och energifylld utvecklingsresa för kunden, medarbetarna, investerarna och övriga intressenter. Tillämpningen hjälper VD att bygga en hållbar företagskultur, det vill säga en miljö där medarbetare dagligen tar ansvar för uppfyllelse av kundlöftet. Med vårt program bygger du en kultur som är grundad i förståelse, motivation och  utvecklingsvilja, så att du kan släppa taget om kostsam detaljstyrning och styra tryggt och säkert nu och i framtiden, på jobbet och på hemmaplan.

Karin Jonsson

Karin Jonsson

0727-38 35 00, karin@levilja.se

Karin Jonsson

Karin har 25 års erfarenhet av verksamhetsstyrning som anställd Controller, CFO och Key Account Manager i företag som Securitas Direct AB, Returpack AB och Meritmind AB. 2016 startade hon sin egen verksamhet, Levilja AB, med passionen att öka företags totala effektivitet med hjälp av ett ramverk av förenande kommunikationsstrategier. Ett ramverk som gör kundperspektivet till gemensam ledstjärna och daglig drivkraft. Ett ramverk som gör alla i din verksamhet till föredömliga förebilder för ditt företag.  Sedan 2016 har hon lett och befäst 100-tals förändringsprocesser och förändringsledare i alla typer av verksamheter och människor.

Karin har investerat mycket tid och pengar på, att i samspel med företagsledare, utveckla ett unikt, snabbfotat koncept som knyter varje individ till företagets övergripande syfte och mål. Ett koncept som får människor och företag att växa tillsammans.  Det tar dig och ditt företag från ord till gemensam handling nu och i framtiden. Ett och samma format för personlig utveckling, ledarutveckling, verksamhetsutveckling och livsutveckling. Det är effektivt och hållbart. Hon är certifierad individ- och teamcoach samt certifierad NLP trainer, det vill säga certifierad förändringsledare.

 

Louise Jonsson

Louise Jonsson

0703-84 85 34, louise@levilja.se

Louise Jonsson

Louise brinner för personlig utveckling och att få vara med och bidra till en värld där alla människor hjälper varandra till ett bättre liv.

Hon har mött och utvecklats med människor med olika bakgrund och olika kulturer, bland annat som au pair på Nya Zeeland och som reseledare för Tui. Hon har en kandidatexamen som personalvetare på Stockholms Universitet. Louise är certifierad NLP-practitioner samt ICC Coach. Idag arbetar hon som rekryterare på företaget Head Agent i Stockholm. Vidare är hon med och driver företaget Levilja där hon också får göra det hon älskar – att hjälpa människor till den livsresa som de önskar sig.

 

 

Samarbetspartner:
Mats Helander

ECOSOCI, hemsida
Föredragshållare och process stöd, samhällsutvecklingsstrateg,
Mats kallar sig för hängrännan mellan olika kunskapsområden och jobbar med strategisk samhällsutveckling. Han är civilingenjören som har jobbat med kunskapsområden som ligger långt från varandra och rört sig mellan delar och helhet. Flest år har han tillbringat inom offentlig verksamhet och nära politiska församlingar men även i privat sektor. Det har handlat om utveckling av tillverkande företag, biståndsarbete i Centralamerika och regional utveckling genom Region Östergötland. Mats kunskapsområden är miljö, folkhälsa, samhällsplanering och ekonomisk utveckling. På sin resa har Mats insett att få människor tittar utanför sitt stuprör. Därför kallar han sig för hängrännan mellan stuprören.