HELDAG:
Hållbar företagskultur för uppfyllelse av FN´s mål för hållbar utveckling.

På beställning.

En dag om hur du, som verksamhetsledare, skapar engagemang för ansvarstagande och gemensam måluppfyllelse med effektiva kommunikationsstrategier.  En dag som vänder energislukande kris- och problemkommunikation till motivation och utveckling för uppfyllelse av FN´s mål för hållbar utveckling. Om hur du bygger och bevarar förändringsledarkultur.

För: Verksamhetsledare alla kategorier.
När: Du bestämmer
Tid: kl 8:30-17:00
Maxantal: 8 personer.
Pris: Enligt offert.
Digitalt eller fysiskt. Du bestämmer.

Välkommen till en dag om din och din verksamhets utvecklingsmöjlighet – vår gemensamma möjlighet till uppfyllelse av FN´s mål för hållbar utveckling.

Efter dagen har du fått insikter och kommunikationsstrategier för att omedelbart skapa engagemang för ansvarstagande, självgående medarbetare och måluppfyllelse.

Vi synliggör viktig hållbarhetsfakta samt kommunikationsstrategier som underlättar för dig att harmoniera med de globala målen. Dagen underlättar för dig att omgående bygga och bevara en hållbar ledarkultur.

Vi utlovar att prata om de globala och de lokala utmaningarna på ett sätt som du tidigare aldrig varit med om. Vi utlovar en nära-kund, nära-medarbetare och nära dig-upplevelse.

Under dagen tydliggör vi:

  • Att det globala systemet som styr den globala utvecklingen också styr dina beslut.
  • Att det finns målkonflikter mellan FN:s hållbarhetsmål och hur det globala systemet fungerar.
  • Hur detta dagligen påverkar dig och din verksamhets beslut och möjlighet till måluppfyllelse.

Inom ramen för ovanstående tydliggör vi vikten av att du som ledare formulerar vägledande och accepterade visioner och målbilder baserade på de värderingar som styr medarbetarnas dagliga beslut, och att det som du ser som hinder längs din väg  speglar dina möjligheter. Dina egna visioner, mål och värderingar är utgångspunkten under dagen, och de kan komma att utmanas.

Kännetecknande för dagen är att vi rör oss över många kunskapsområden och många perspektiv för en levande värld och människors välbefinnande.

Viktiga ord under dagen är: ledarskap, vision, värderingar, målkonflikter, hållbarhet, kommunikation, tillväxt, välbefinnande, hjärnan, globalt, individ, drivkrafter, kultur, varumärke, planetära gränser. Betydelsen av vissa ord varierar och vår avsikt är att tydliggöra vad de kan betyda i olika sammanhang.

VARFÖR DU SKA DELTA DENNA DAG:

Mats Båverud, Past President and CEO, Väderstad Group:

Det finns en föreställning om motsats mellan effektivt ledarskap och socialt hållbart ledarskap. Hållbart ledarskap är framtidens värdeskapande ledarskap som ökar affärsnyttan och affärsmöjligheterna. Därför behöver attityden förändras. Att jobba strategiskt med hållbara lösningar är en framgångsvärdering. Mats och Karins insatser och verktyg bidrar på ett enkelt sätt till medvetandegörandet av detta och drivkraften i det. Därför anser jag att VD:ar, ledningsgrupper, politiker och ägare/styrelser bör öka sin insikt i frågan. Ecosocis och Leviljas utbildning är en bra start”.

Övriga referenser kan du läsa här.

NÄR DAGEN ÄR SLUT HAR DU SOM LEDARE:

  • Fått en uppdaterad bild av världen ur ett ekologiskt, sociologiskt och ekonomiskt perspektiv som gör dina egna och din verksamhets största risker och möjligheter tydliga för dig.
  • Fått nya perspektiv på innebörden av en hållbar verksamhet och hållbar värld. Från detaljstyrning till helhetsstyrning.
  • Coachats och tränats i kommunikationsstrategier som du omgående använder för effektfull problemlösning kort- och långsiktigt. I möten med dig själv och andra.
  • Fått förståelse för hur FN´s globala mål blir en stark utvecklingskraft för dig och din verksamhet.
  • Guidats och coachas genom en tankeutvecklingsmodell som tydliggör din beslutskompass som gör dig trygg och säker när det blåser hårda och snabba omvärldsvindar.
  • Delat erfarenheter och kraftsamlat inför framtiden tillsammans med andra personer med ansvar för att leda verksamheter.

PROCESS

Du guidas genom processen och provar enkla kommunikationsstrategier som du direkt kan använda för att göra dig förstådd och få med dig andra i önskad riktning. Strategier som vänder risk och problem till utvecklingspotential.

Vi utgår ifrån centrala frågeställningar som rör mänskligt välbefinnande inom planetens gränser. Vi varvar samtal med miniföreläsningar. Vi utlovar en nära-kund-, nära medarbetare- och nära-dig-upplevelse med koppling till de globala frågorna.

För att ha bra samtal där alla får utrymme väljer vi det mindre formatet.

MER OM PLATS

Plats:
Linköpings Naturcentrum, Lasarettsgatan 1.
För er som åker bil: Det behövs parkeringstillstånd för att parkera vid Naturcentrum. Meddela oss om ni vill ha p-tillstånd.

ANMÄLAN 

Sista anmälan: 2 veckor innan varje tillfälle.
Anmäl dig via mejl till:
karin@levilja.se
Tel: 0727 – 38 35 00

DINA FÖRBEREDELSER

Fyll i det test som visar tendenser på din beslutskvalitet. Testet är i ett litet format och skickas till dig i god till före utbildningsdagen.

DU ÄR VARMT VÄLKOMMEN!

 


Karin Jonsson
LEVILJA

Certifierad processledare och coach
Läs mer om henne här.

Mats Helander
ECOSOCI

Föredragshållare och process stöd, samhällsutvecklingsstrateg, Hemsida
Mats kallar sig för hängrännan mellan olika kunskapsområden och jobbar med strategisk samhällsutveckling. Han är civilingenjören som har jobbat med kunskapsområden som ligger långt från varandra och rört sig mellan delar och helhet. Flest år har han tillbringat inom offentlig verksamhet och nära politiska församlingar men även i privat sektor. Det har handlat om utveckling av tillverkande företag, biståndsarbete i Centralamerika och regional utveckling genom Region Östergötland. Mats kunskapsområden är miljö, folkhälsa, samhällsplanering och ekonomisk utveckling. På sin resa har Mats insett att få människor tittar utanför sitt stuprör. Därför kallar han sig för hängrännan mellan stuprören.

Läs mer om vårt samarbete här.