LEDARKULTUR FÖR HÅLLBARHET

 

I ett tidevarv av dramatiska förändringar finns all anledning att avsätta tid för egenreflektion och nytänk: Hur håller du, din verksamhet och dina ledarstrategier? Vad blir konsekvenserna om du fortsätter som tidigare? Hur styr du rätt på ett till synes stormigt hav?


FÖR

Ledare och chefer alla kategorier.

NÄR

Välj en dag bland följande: 17 feb, 17 mars, 21 april eller 2 juni.

Tid: Kl. 8:30 – 17:00
Maxantal:  8 personer.

Var: Naturcentrum, Linköping (läs mer nedan)
Vi gör även denna dag på beställning av uppdragsgivare på plats som du önskar.


VARMT VÄLKOMMEN

…till en dag om de stora frågorna i ett litet format.  En dag om din och din verksamhets utvecklingsmöjlighet – vår gemensamma möjlighet till uppfyllelse av FN´s mål för hållbar utveckling.
Under dagen synliggör vi viktig hållbarhetsfakta samt hur tydliggjord kommunikation underlättar för dig att harmoniera med de globala målen genom förankring på individnivå. Dagen kommer att underlätta för dig att fatta beslut för en hållbar verksamhet. Vi utlovar att prata om de globala och de lokala utmaningarna på ett sätt som du tidigare aldrig varit med om. Vi utlovar en nära-kund och nära dig-upplevelse.

Under dagen tydliggör vi:

  • Att det globala systemet som styr den globala utvecklingen också styr dina beslut.
  • Att det finns målkonflikter mellan FN:s hållbarhetsmål och hur det globala systemet fungerar.
  • Hur detta dagligen påverkar dig och din verksamhets beslut och möjlighet till måluppfyllelse.

Inom ramen för ovanstående tydliggör vi vikten av att du som ledare formulerar vägledande och accepterade visioner och målbilder baserade på de värderingar som styr verksamheten, och att det som du ser som hinder längs din väg också speglar dina möjligheter. Dina egna visioner, mål och värderingar är utgångspunkten under dagen, och de kan komma att utmanas.

Kännetecknande för dagen är att vi rör oss över många kunskapsområden och många perspektiv för en levande värld och människors välbefinnande.

Viktiga ord under dagen är: ledarskap, vision, värderingar, målkonflikter, hållbarhet, kommunikation, tillväxt, välbefinnande, hjärnan, globalt, individ, drivkrafter, kultur, varumärke. Betydelsen av vissa ord varierar och vår avsikt är att tydliggöra vad de kan betyda i olika sammanhang.

 

VARFÖR DU SKA DELTA DENNA DAG:

Mats Båverud, President and CEO, Väderstad Group:

Det finns en föreställning om motsats mellan effektivt ledarskap och socialt hållbart ledarskap. Hållbart ledarskap är framtidens värdeskapande ledarskap som ökar affärsnyttan och affärsmöjligheterna. Därför behöver attityden förändras. Att jobba strategiskt med hållbara lösningar är en framgångsvärdering. Mats och Karins insatser och verktyg bidrar på ett enkelt sätt till medvetandegörandet av detta och drivkraften i det. Därför anser jag att VD:ar, ledningsgrupper, politiker och ägare/styrelser bör öka sin insikt i frågan. Ecosocis och Leviljas utbildning är en bra start”.

Övriga referenser kan du läsa här.

 

 

NÄR DAGEN ÄR SLUT HAR DU SOM LEDARE:

  • Fått en uppdaterad bild av världen ur ett ekologiskt, sociologiskt och ekonomiskt perspektiv som hjälper dig framåt.
  • Fått nya perspektiv på innebörden av en hållbar verksamhet och hållbar värld.
  • Fått kunskap om och provat verktyg som omedelbart underlättar för dig att få med dig människor i riktning mot en hållbar värld.
  • Fått ökad förståelse för hur du integrerar din verksamhets mål med globala mål.
  • Guidats och coachas genom en MindGAP-analys för hållbar utveckling och avslutat med din egen handlingsplan
  • Delat erfarenheter och kraftsamlat inför framtiden tillsammans med andra personer med ansvar för att leda verksamheter.

PROCESS

Du guidas genom processen och provar enkla kommunikationsverktyg som du direkt kan använda för att göra dig förstådd och få med dig andra i önskad riktning.

Vi utgår ifrån centrala frågeställningar som rör mänskligt välbefinnande inom planetens gränser. Vi varvar samtal med miniföreläsningar. Vi utlovar en nära-kund-, nära medarbetare- och nära-dig-upplevelse med koppling till de globala frågorna.

För att ha bra samtal där alla får utrymme maximeras antalet deltagare till 6 personer.

PLATS OCH PRIS

Plats:
Linköpings Naturcentrum, Lasarettsgatan 1.
För er som åker bil: Det behövs parkeringstillstånd för att parkera vid Naturcentrum. Meddela oss om ni vill ha p-tillstånd.

Pris:
4.900 kr exkl moms per person.
Inkluderar lunch, fika  för- och eftermiddag samt kursmaterial.

ANMÄLAN 

Sista anmälan: 2 veckor innan varje tillfälle.
Anmäl dig via mejl till:
karin@levilja.se
Tel: 0727 – 38 35 00

DINA FÖRBEREDELSER

Fyll i det test som visar tendenser på din beslutskvalitet. Testet är i ett litet format och skickas till dig i god till före utbildningsdagen.

DU ÄR VARMT VÄLKOMMEN!

 


Karin Jonsson
LEVILJA

Certifierad processledare och coach
Läs mer om henne här.

Mats Helander
ECOSOCI

Föredragshållare och process stöd, samhällsutvecklingsstrateg, Hemsida
Mats kallar sig för hängrännan mellan olika kunskapsområden och jobbar med strategisk samhällsutveckling. Han är civilingenjören som har jobbat med kunskapsområden som ligger långt från varandra och rört sig mellan delar och helhet. Flest år har han tillbringat inom offentlig verksamhet och nära politiska församlingar men även i privat sektor. Det har handlat om utveckling av tillverkande företag, biståndsarbete i Centralamerika och regional utveckling genom Region Östergötland. Mats kunskapsområden är miljö, folkhälsa, samhällsplanering och ekonomisk utveckling. På sin resa har Mats insett att få människor tittar utanför sitt stuprör. Därför kallar han sig för hängrännan mellan stuprören.

Läs mer om vårt samarbete här.