HÅLLBART LEDARSKAP VD

HÅLLBART LEDARSKAP VD – FRÅN ORD TILL HANDLING

 

Unna dig en dag i frizon för justering av din kompass för framtiden.

I ett till synes komplext tidevarv med globaliserad marknad, snabb digital transformation, utbrända människor och en ny generations nya förväntningar är det förmodligen lönsamt att ställa sig frågan:

  • Håller jag, mina ledarskapsstrategier och min verksamhet till 2030 – och ännu längre?


VARFÖR LEVILJAS UTBILDNING?

 

 

” Det finns en tro att det finns en motsats i effektivt ledarskap och socialt hållbart ledarskap. Hållbart ledarskap är framtidens värdeskapande ledarskap som ökar affärsnyttan och affärsmöjligheterna. Därför behövs attityden förändras.

Att jobba strategiskt med hållbara lösningar är en framgångsvärdering. Leviljas insatser och verktyg bidrar på ett enkelt sätt till medvetandegörandet av detta och drivkraften i det. Därför anser jag att VD:ar, ledningsgrupper, politiker och ägare/styrelser bör öka sin insikt i frågan. Leviljas utbildning är en bra start”.

Läs omdömen från fler referenser här .

 


FÖR DIG SOM ÄR

  • VD
  • Ägare, styrelsemedlem
  • Eller innehar liknande ansvarstagande roll.

Och vill ta dina kunder, dina medarbetare och ditt liv till nästa nivå.

Du får nya perspektiv på din verksamhet och dig själv tillsammans med människor i liknande situation som du. Tillsammans väcker ni tankar och idéer för ett hållbart näringsliv genom hållbara visioner och värderingar. Du får verktyg med vilka du leder dig själv och andra till hållbara beslut professionellt och privat. Du får personlig utveckling och verksamhetsutveckling i samma paket.

PROCESS

Miniföreläsningar runt verktygen varvas med övningar och reflektion enskilt och i grupp. En nära dig, nära kund och nära medarbetarupplevelse. Du avslutar med att göra din egen handlingsplan.

Förmiddag:
Genomgång och reflektion kring grundstenar för hållbar, omvärldsdriven förändringsledning. En introduktion till eftermiddagens GAP-analys.

Eftermiddag:
Grundstenarna från förmiddagen utgör grunden för eftermiddagens MindGap analys – ett banbrytande verktyg för positiv utveckling med hjälp av utvecklande visioner och värderingar. Genom en strukturerad guidning kartlägger du dina nuvarande ledarskapsstrategier och dina önskade strategier med handlingsplan för förflyttning.

VERKTYG

Du guidas och coachas i systematiska verktyg för frigörande, kraftfull kommunikation:

  • Som säkrar och förankrar hållbara drivkrafter för hållbara resultat.
  • Som omvandlar kundnyttan till din och dina medarbetares största drivkraft: omvärldsdriven, hållbar kultur.
  • Som frigör tid och resurser hos dig själv och andra (kunder, medarbetare med flera).
  • Som vänder dina utmaningar till framgångsfaktorer.
  • Som gör det lättare för dig att navigera på ett till synes stormigt hav.

Verktygen är strategier modellerade av framgångsrika förändringsledare.

Läs mer om våra verktyg här.

PLATS OCH TID OCH PRIS

Plats: LINKÖPING
Datum: 17 januari 2020
Tid: 9:00 – 17: 00
Adress: Artivity, St Larsgatan 23
Pris: 6.500 kr exklusive moms. Priset inkluderar lunch, för- och eftermiddagsfika.

 

Plats: STOCKHOLM
Datum: 7 februari 2020
Tid: 9:00 – 17:00
Adress: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15
Pris: 7.900 kr exklusive moms. Priset inkluderar lunch, för- och eftermiddagsfika.

MAXANTAL

Maxantal: 10 personer
Minimiantal: 5 personer.

DINA FÖRBEREDELSER

Besvara den nulägesanalys som skickas ut till dig inför kursen. Du gör din egen kartläggning av hållbarheten i ditt nuvarande ledarskap och din verksamhet. Syftet är att öppna upp för bästa effekt av utbildningstimmarna. Svaren är dina egna och behöver inte delas med andra under utbildningen, om du inte vill förstås.

ANMÄLAN 

Sista anmälningsdagen

LINKÖPING: 5:e december 2019

STOCKHOLM: 5:e januari 2020

Anmäl dig via mejl till:

karin@levilja.se
Tel: 0727 – 38 35 00

OPTION

För dig som vill säkerställa bestående förankring för största möjliga hållbarhet.

Läs om coachingprogram här.

Läs om Levilja keep här.

PROCESSLEDARE OCH COACH

 

Karin Jonsson
Läs mer om henne här.

VI SES DÄR!