Några case

Case VD-program

Case 1

Syfte:
VD vill ha tips och idéer på problemlösning och få med sig medarbetarna med förtroende och respekt vilket leder till möjlighet att slappna av och fokusera på andra frågor som är bra för företaget.

Utgångsläge:
Mycket problemlösning och fokus på motsättningar inom personalen.

Effekt:

 • Jag förstår och kan hantera olikheter och möter dem.
 • Minskat mina och andras negativa tankar – mer positiv.
 • Jag är bättre på att skilja på privat och arbete.
 •  Jag har uppnått mina mål och till och med fått present från medarbetarna
 • Jag har lyft mig från att vara en i gänget till att ha en professionell ledarposition.
 • Jag anser att han har blivit tydligare i min kommunikation och det har haft betydelse. Och att nyckeln är delaktighet.

 

Case 2

Syfte:
VD vill få tillbaka självförtroende, bli bättre på att prioritera och strukturera sig själv.

Utgångsläge
VD styrs av allt som händer runt omkring, blir aldrig klar med det hon borde.
VD är missnöjd med hur denne fungerar på jobbet och tar med sig jobbiga beslut hem.

Effekt:

 • Jag står för mina beslut och lämnar dem på jobbet.
 • Jag fokuserar på en sak i taget och har fått tid över eftersom frågorna och oklarheter från personalen har minskat drastiskt.
 • Vi får mer saker gjorda.
 • Teamet är lösningsorienterat och det är bra stämning.
 • Jag är lugn och positiv och mycket tydligare i min kommunikation med hjälp av verktygen.

 

Case Ledningsgrupp-program

Syfte:

Ledningsgrupp som vill bli vi, bort från kostsam suboptimering.

Utgångsläge:
Flera nya medarbetare i ledningsgruppen. Några hörs och styr mycket mer än andra. Enbart operativa frågor hanteras och bara avrapportering av historisk statistik.

Effekter:

 • Deltagarna känner sig starkare i gruppen med förståelse för olikheter.
 • Var och en tar ett större ansvar individuellt och stöttar varandra mer.
 • En öppnare positiv stämning i teamet.
 • De vet hur de ska utveckla sina egna grupper, svåra samtal, effektiva möten etc.
 • De har ett antal verktyg att använda för förbättringsarbete i teamet och i andra team.
 • Bättre beslut i ledningsgrupp och i projektgrupper pga tydligare styrning och uppföljning.
 • Bättre prioritering, fokuserade på färre projekt
 • Högre fart generellt i projekten.
 • Strukturerade möten och statusuppdateringar
 • Alla projektledarna förstår bättre sitt syfte
 • Mer utmanande frågor inom ledningsgruppen, ex ”Hur tänker du kring det här”.