Referenser ansvarskulturdag

 

” Det finns en tro att det finns en motsats i effektivt ledarskap och socialt hållbart ledarskap. Hållbart ledarskap är framtidens värdeskapande ledarskap som ökar affärsnyttan och affärsmöjligheterna. Därför behövs attityden förändras.

Att jobba strategiskt med hållbara lösningar är en framgångsvärdering. Leviljas insatser och verktyg bidrar på ett enkelt sätt till medvetandegörandet av detta och drivkraften i det. Därför anser jag att VD:ar, ledningsgrupper, politiker och ägare/styrelser bör öka sin insikt i frågan. Leviljas utbildning är en bra start”.

 

 

Mats Båverud
Past CEO & Vice President, Väderstad Group AB

Vi anlitade Karin Jonsson, som vi tidigare samarbetat med för ökat teamwork på vår serviceavdelning med bra resultat, för att komma vidare med och implementera ledningsgruppens framtidsplaner. Vi behövde hjälp med:
  • Våra interna processer där vi framförallt inte samarbetade på ett effektivt sätt.
  • Att effektivisera interna strukturer och processer.
  • Vi hade två separata värdegrunder som behövde bli en gemensam.
  • Visionsarbetet behövde konkretiseras och kommuniceras till hela organisationen.
  • Strategiarbetet och vår målformulering behövde struktureras och förankras bland medarbetarna.
Karin löste uppgiften på ett utmärkt sätt och vi kan lämna henne och Levilja våra bästa rekommendationer”.

Johan Ekberg
Ägare och VD för Canon Business Center

”Det blev tydligt för mig vad som är viktigt för mig och för verksamheten. Vikten av att tydliggöra visionen och hur den bidrar på olika sätt. Jag tvingades tänka i ett externt perspektiv över min och verksamhetens roll i ekosystemet. Det förstärkte existerande vision och gav nya idéer om vad jag kan göra och hur för att uppnå hållbar tillväxt och lönsamhet över tid.
Verktygen skapar förutsättningar för hållbara produkter och tjänster, det vill säga säkerställer kvaliteten på produkter och tjänster utifrån omvärldens behov och förväntningar. Människor är värderingsstyrda och med NLP´s värderingar styrs människor till hållbara beslut och handlingar. Verktygen bidrar till ett nerskalat perspektiv som ligger nära mig själv och mitt eget uppdrag och påverkar därför mig och mina handlingar direkt.”

Johan Ivansson
Ex Managing Director Eurofins Digital Testing Sweden AB

”Leviljas och Ecosoci´s nya kurs ger en sammanhängande syn på hållbart ledarskap som utmanar till reflektion och förändring.
Detta är kursen för dig som vill gå från ord till handling i din egen verksamhet.”
Claes Bengtsson

Styrelseordförande i Do Space Sweden AB och Science Park Mjärdevi

Denna heldag borde alla ta del av inklusive företagare av alla slag.
Efter heldagen “Ledarkultur för framtiden” förstår jag hur jag kan jobba med hållbarhet i min vardag och värdet av det. Det blev många aha-upplevelser. Nu förstår jag vad hållbarhet innebär vilket underlättar mina dagliga beslut. Långsiktigt tänk är avgörande. Jag fick förståelse för vilka konkreta mål jag kan sätta som bidrar till hållbar utveckling och att mycket av det som vi redan gör bidrar. Jag behöver bara göra små justeringar. Insikten att det jag/vi gör har betydelse för många, gör jobbet ännu mer meningsfullt och roligt. Dagen väckte mitt intresse för att veta mer och att jobba mer med detta i organisationen. Nu kommer jag att dra igång arbetet i större omfattning i samtal med ledningsgruppen. Att förstå detta ger verksamheter försprång avseende möjlighet att attrahera både kunder och personal.”
/Robert Lantz, VD PLW-gruppen, Årets företagare i Linköping.

Insikter:Att det med kraftfulla tankemodeller går att bryta ner stora globala frågeställningar till hanterbara för mig och min organisation.”
Uppskattade mest: ”Kombinationen av stora frågor och konkreta kraftfulla metoder för att öka förståelsen för vad som är viktigt för mig och min organisation.” ”Ni klarade av att hålla det ni lovade i inbjudan. Det trodde jag aldrig. Jag är imponerad”
/Karin Lönn
Senior förändringskonsult, Governo AB.

Insikter som jag har fått :
Efterfråga inte bara ekonomiska mål utan även mål som bidrar till FNS globala mål. Hållbarhetsfrågan ska vara med i budgetprocessen.

Detta är en ny infallsvinkel på företagets styrning och ledarskap.
Jag rekommenderar andra att delta denna dag för att analysera sin verksamhets arbete utifrån hållbarhetsperspektivet och få det att landa i vardagen.
/Magnus Pettersson
CFO Fergas Group AB

Vad uppskattade du mest:
” Den ständiga vändningen till det positiva och att vi kan förändra även i tuffa frågor som hållbarhet.”
/Johan Aronsson

VD Marknadsbyrån

Vad har du lärt dig om din verksamhet och era möjligheter?
”Att vi kan bidra och vikten av att hela tiden ha visionen tydlig.”
”Det ni gör är unikt och nytt”
/Anna Axelsson
VD Envima AB

Något du lärt dig om din verksamhet och era möjligheter:
”Möjligheterna är oändliga – fokusera på det viktigaste.”
”Det jag tror attraherar andra verksamhetsledare att delta är systemtänket med Nuläge, Önskat läge, Hinder och Resurser. Lätta att applicera på hemmaplan i det vardagliga arbetet. Jag uppskattade att göra detta med kollegor!”
/Susanne Dalskog
Kommunikationschef, Väderstad Group

Insikter:
”Att det är här och nu som gäller och att jag och vi alla måste ta ansvar för att påverka vår framtid. ”
Uppskattade mest:
”Att vi fick jobba med alla olika perspektiv. Ofta landar man i det lilla inåtvända. Bra verktyg, enkla att applicera. Intressanta inslag från Mats om det globala perspektivet. Jag åker hem full med nya insikter och kunskaper om både självledarskap och globalt hållbarhetsarbete.”
/Annika Franzén
HR Chef, Väderstad Group

Insikter som dagen har givit dig avseende avgörande för verksamheters uppfyllelse av FN´s mål för hållbar utveckling?
”Vikten av att koppla an till grundläggande värderingar och personlig vision inte bara kris och katastrof.”
”Vad jag uppskattade mest under dagen var kopplingen hållbarhet och ledarskap.”

Michael Sterne
Regionchef, Handelsbanken