Referenser Ledarstrategiseminarium

 

”Det blev tydligt för mig vad som är viktigt för mig och för verksamheten. Vikten av att tydliggöra visionen och hur den bidrar på olika sätt. Jag tvingades tänka i ett externt perspektiv över min och verksamhetens roll i ekosystemet. Det förstärkte existerande vision och gav nya idéer om vad jag kan göra och hur för att uppnå hållbar tillväxt och lönsamhet över tid.
Verktygen skapar förutsättningar för hållbara produkter och tjänster, det vill säga säkerställer kvaliteten på produkter och tjänster utifrån omvärldens behov och förväntningar. Människor är värderingsstyrda och med NLP´s värderingar styrs människor till hållbara beslut och handlingar. Verktygen bidrar till ett nerskalat perspektiv som ligger nära mig själv och mitt eget uppdrag och påverkar därför mig och mina handlingar direkt.”

 

Johan Ivansson
Managing Director
Eurofins Digital Testing Sweden AB

 

” Det finns en tro att det finns en motsats i effektivt ledarskap och socialt hållbart ledarskap. Hållbart ledarskap är framtidens värdeskapande ledarskap som ökar affärsnyttan och affärsmöjligheterna. Därför behövs attityden förändras.

Att jobba strategiskt med hållbara lösningar är en framgångsvärdering. Leviljas insatser och verktyg bidrar på ett enkelt sätt till medvetandegörandet av detta och drivkraften i det. Därför anser jag att VD:ar, ledningsgrupper, politiker och ägare/styrelser bör öka sin insikt i frågan. Leviljas utbildning är en bra start”.

 

 

Mats Båverud
CEO & Vice President
Väderstad Group AB

 

 

”VD:ar och ledningsgrupper behöver vidga sina perspektiv för långsiktig attraktivitet och överlevnad. Det är vad Leviljas verktyg och insatser bidrar till. Leviljas verktyg skapar drivkraft till positiv förändring hos varje individ. Nu är det ännu tydligare för mig – det handlar om mig. Jag har fått den drivkraft som jag ville ha. Leviljas utbildning är banbrytande och behövs i en banbrytande tid. Därför anser jag att VD:ar och ledningsgrupper bör prioritera Levilja.”

 

 

 

Mats Eklöf
Sr Business and CU Manager Defence
Cybercom Sweden AB

”Karin är en engagerad kursledare med en medveten livsfilosofi.
Hennes nya kurs ger en sammanhängande syn på hållbart ledarskap som utmanar till reflektion och förändring.
Detta är kursen för dig som vill gå från ord till handling i din egen verksamhet.”

Claes Bengtsson
Styrelseordförande i Do Space Sweden AB
Styrelseordförande i Science Park Mjärdevi