Våra verktyg

NLP  

 

NLP består av modeller, verktyg och mänsklig värdegrund för att skapa mästerskap för sig själv och andra. Grunden är studier av framgångsrika kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation. NLP är hur vi tänker, hur vi använder språket och hur detta påverkar vårt agerande för att nå våra mål. NLP handlar om att våra tankar, känslor och beteenden hör samman och framförallt hur vi tar kommandot över dem och förändrar dem för att nå önskat resultat. Genom NLP kan du lyckas med precis vad som helst.

N= Neuro
L = Linguistic
P = Programming

NLP är en tvärvetenskaplig verktygslåda för positiv förändring men kan också delas in i följande huvudområden:

 • Personlig utveckling
 • Personliga relationer
 • Affär och karriär
 • Kommunikation, marknadsföring och försäljning
 • Mötes- och presentationsteknik
 • Hälsa och terapi
 • Inlärning och kreativitet

Genom NLP får du allt detta i ett enda paket.

NLP´s verktyg kan användas på både individ, team och verksamhetsnivå och hjälper dig både professionellt och privat för den framgång som du önskar dig själv och andra.

NLP är ett systematiskt, strukturerat sätt att jobba med verksamhetsutveckling genom personlig utveckling.

NLP´s värdegrund (grundantaganden/attityd) är motorn för framgångsrika beteenden och är vad som har störst betydelse för våra kunders utveckling. ”Jag ändrade mitt mindset och sedan hände det jag ville skulle hända – på nolltid”.

Vi inleder alla våra insatser med reflekterande kring värdegrunden. Den är avgörande för att försätta deltagarna i ett utvecklingstillstånd och för att alla kommer till tals, vilket i sin tur är avgörande för att uppnå önskat resultat. Värdegrunden levandegörs för var och en och blir motorn för personlig effektivitet, möteseffektivitet och verksamhetseffektivitet – frigörande av mänsklig potential.

Att integrera NLP med coaching är skillnaden som gör skillnad: snabbhet, pragmatiskt tillvägagångsätt, nyfikenhet, enkla tekniker, tillit.

Exempel på verktyg:

 • Ankare
 • Associerad/Dissocierad
 • Chunking/Zooming
 • Coachande frågor
 • Circle of Excellens
 • System thinking
 • Ekologi, framtidsfölja
 • Värden, övertygelser
 • Mål och resultat
 • NÖHR
 • Perceptuella positioner
 • Representationssystem
 • Omedvetet
 • Tillstånd
 • Neurologiska nivåer
 • Metamodellen
 • Miltonmodellen
 • Feedback
 • Mindfulness
 • Mental träning

 

Internationell certifiering 

Vi är certifierade enligt certifieringsorganisationen ICNLP- The International Community of NLP, grundades av Joseph O´Connor och Lars-Eric Uneståhl 2001 i syfte att kvalitetssäkra certifieringsutbildningar i Neuro Linvistisk Programmering (NLP) enligt en internationell gemensam standard.

ICNLP Nordens certifieringsstandarder utgörs av kriterier och riktlinjer i form av tid och innehåll för certifieringsutbildningar på tre nivåer; Practitioner, Master och Trainer. Dessa standarder täcker också vad en deltagare måste veta och kunna uppvisa på varje nivå för att vara godkänd på en ICNLP träning.

 

COACHING

Coaching kan definieras på många sätt. Essensen är: Hjälpa en person att förändras på det sätt den vill och hjälpa den att gå i den riktning den vill. Coaching stöder en person (eller team) på varje nivå längs vägen mot att bli den som personen vill vara och att vara det bästa den kan.

 • Bygger medvetande
 • Förstärker val och leder till förändring
 • Ger möjlighet till en persons potential för att maximera prestationen
 • Hjälper personen att lära, skapar kreativitet

Coaching är ett partnerskap mellan coach och klient. Coaching visar dig vilken väg du befinner dig på, pekar ut valmöjligheterna och hjälper dig att ta den nya vägen. Den hjälper dig att hålla kvar förändringen.

Businesscoaching riktar in sig mot arbetsrelaterade frågor och börjar med klientens professionella arbete. Relationer och uppgifter är i fokus utifrån givna verksamhetsmål.

Internationell certifiering

Vi är certifierade individcoacher genom ICC, kvalitetssäkrad på nivå 1 av EMCC.
Läs mer genom att klicka här

 

HJÄRNAN

Vi är alla unika men våra hjärnor har samma primitiva drivkrafter och har haft i över 12.000 år. Våra verktyg använder hjärnans drivkrafter i ett positivt syfte. Vår kunskapsbas hämtar vi här.