Våra verktyg

NLP  

NLP består av modeller, verktyg och mänsklig värdegrund för att skapa mästerskap för sig själv och andra. Grunden är studier av framgångsrika kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation.

NLP är hur vi tänker, hur vi använder språket och hur detta påverkar vårt agerande för att nå våra mål. Att integrera NLP med coaching är skillnaden som gör skillnad: snabbhet, pragmatiskt tillvägagångssätt, nyfikenhet, enkla tekniker, tillit.

Exempel på verktyg:

 • Ankare
 • Associerad/Dissocierad
 • Chunking/Zoomning
 • Coachande Frågor
 • Ekologi, framtidsfölja
 • Värden, övertygelser
 • Mål och resultat
 • NÖHR
 • Perceptuella positioner
 • Representationssystem
 • Omedvetet
 • Tillstånd
 • Neurologiska nivåer
 • Metamodellen
 • Miltonmodellen
 • Feedback

 

Internationell certifiering 

Vi är certifierade enligt certifieringsorganisationen ICNLP- The International Community of NLP, grundades av Joseph O´Connor och Lars-Eric Uneståhl 2001 i syfte att kvalitetssäkra certifieringsutbildningar i Neuro Linvistisk Programmering (NLP) enligt en internationell gemensam standard.

ICNLP Nordens certifieringsstandarder utgörs av kriterier och riktlinjer i form av tid och innehåll för certifieringsutbildningar på tre nivåer; Practitioner, Master och Trainer. Dessa standarder täcker också vad en deltagare måste veta och kunna uppvisa på varje nivå för att vara godkänd på en ICNLP träning.

 

COACHING

Coaching kan definieras på många sätt. Essensen är: Hjälpa en person att förändras på det sätt den vill och hjälpa den att gå i den riktning den vill. Coaching stöder en person (eller team) på varje nivå längs vägen mot att bli den som personen vill vara och att vara det bästa den kan.

 • Bygger medvetande
 • Förstärker val och leder till förändring
 • Ger möjlighet till en persons potential för att maximera prestationen
 • Hjälper personen att lära, skapar kreativitet

Coaching är ett partnerskap mellan coach och klient. Coaching visar dig vilken väg du befinner dig på, pekar ut valmöjligheterna och hjälper dig att ta den nya vägen. Den hjälper dig att hålla kvar förändringen.

Businesscoaching riktar in sig mot arbetsrelaterade frågor och börjar med klientens professionella arbete. Relationer och uppgifter är i fokus utifrån givna verksamhetsmål.

Internationell certifiering

Vi är certifierade Individcoacher genom ICC, kvalitetssäkrad på nivå 1 av EMCC.
Karin Jonsson är också certifierad Businessteam coach genom ICC, kvalitetssäkrad på nivå 1 av EMCC.

Läs mer här: https://www.slh.nu/kursinfo/coaching/coach-certifiering/