Referenser

 

NÅGRA REFERENSER

 

 

Referens: Karin Jonsson – Levilja
”I början av 2020 genomförde vi en ledarutvecklingskurs under tre dagar tillsammans med Levilja. Programmet var en del av en förändringsprocess som syftade till att göra organisationen mer agil. Att ge ledare verktyg för att förstå den strategiska ramen i kombination med att kunna bryta ner den på individuell nivå har haft en positiv inverkan på organisationens beslutsfattande. På Sterisol är vi övertygade om att en strategi bara fungerar om den kan brytas ner och realiseras dagligen. Programmet stöder denna process. Det har hjälpt till att ge konkret mening till vilka värderingar vi tillämpar för att uppnå våra mål.”

Peter Höst, COO Sterisol AB

 

”Vårt ledarutvecklingsprogram för ledningsgruppen har gett mig ett nytt perspektiv på ledarskap och samarbete. Nu har jag större självinsikt och förståelse för andra i gruppen. Tänker lyssna klart och ta in andras perspektiv. Nu har vi en öppnare dialog och ökad effektivitet i gruppen.  Vi har nya verktyg/tankesätt i gruppen. Det är givande att ha NLP som utgångspunkt.
Det jag i övrigt tycker är särskilt bra med Leviljas arbetssätt är att leda utifrån individnivå och ett värdebaserat ledarskap. Ett attitydstyrt ledarskap. Det har gett mig tillfälle att fundera över hur jag agerar som ledare och att hur jag tänker och vad jag gör har stor betydelse. ”

Johan Runesson, VD Strömsholmen AB

”Samarbete med Levilja har alltid varit givande både för mig personligen och för min personal under Stora Enso tiden. Karin skapar snabbt ett förtroende. Med sina frågor upplever jag att samtalen fort leder till de avgörande svaren. Behöver du utveckla din verksamhet med fokus på ledare som kan växa och ta ökat ansvar, prata med Karin! ”

John-Åke Svensson, fd VD i Stora Enso Reboard AB

”Jag har lärt mig att det går att vända mindset till positivt och att det ger en bra effekt både på mig och på gruppen. Jag har fått förstärkning i mitt behov av strategiskt tänkande. Jag har lärt mig att använda olika verktyg, tex sätta mig i en annans situation och titta på situationen utifrån det.  Jag har fått en påminnelse om att alltid jobba strategiskt med gruppen. Kartan och verkligheten är inte alltid samma sak. Att få en bekräftelse på kartan eller justera.

När jag blickar tillbaka på coachningen med Karin på Levilja är det främst större självförtroende, förmåga att tydligare se saker som händer i personalgruppen och strategier att använda i stort och smått som jag har med mig. Jag uppskattar särskilt att jag har kunnat bolla situationer i personalgruppen och strategier för måluppfyllnad på ett öppet och okonstlat sätt, där Karin alltid kunnat lyfta olika verktyg och sätt att tänka på. Jag har speciellt fastnat för NLPs grundantaganden och NÖHRA som jag använder i princip dagligen i mitt arbete.

Det jag är särskilt nöjd med är att Karin alltid har fokus på målet och alltid vänder till utveckling och utmaningar. Att hon peppar och ger verktyg för alla olika situationer och samtalsklimatet.”

Malin Engström, Regionchef Unionen

”Värdet av att samarbetet med Levilja är att jag på ett pedagogiskt sätt får förståelse för teamet och mig själv och  hur jag som individ bidrar till teamets framgång. Många nya insikter. Jag känner en trygghet i att all personal har genomgått en grundutbildning som innebär att vi alla har samma grundsyn och verktyg att själva hantera och lösa olika situationer med.

Jag tycker att andra ska välja att samarbeta med Levilja eftersom de  kommunicerar på ett pedagogiskt sätt som gör att alla förstår.”

Christian Larsson, Platschef SOS Alarm

”Temat för dagen var värdeskapande kommunikation baserat på NLPs byggstenar. Karin vävde på ett mycket smidigt sätt in alla delar, och var lyhörd för gruppen och dess inre dynamik.

Genom att Karins engagemang känns så genuint och personligt så öppnar hon upp dörrar för deltagarna. Hela dagen var mycket engagerande och interaktiv, det var lätt att känna i gen sig i frågeställningar men inte alltid lätt att svara, vilket gav bra reflektioner och detta var utvecklande.

En del sa att detta var ju egentligen inget nytt, men ett nytt sätt att lyfta fram det på, hitta det hos sig själv och i kommunikationen med andra.

Workshopen lämnade kvar en positiv känsla hos deltagarna och för gruppen.”

Susanne Ejdfors Eriksson, Kvalitetschef OHB

”Leviljas verktyg bidrar till att se saker på ett annat sätt. Jag som chef, ser nu mig  själv som en service-enhet, som underlättar för medarbetarna att göra ett bra jobb i stället för att jag gör jobbet. Det gör att jag kan förflytta mig framåt vilket ger mig lugn och stimulans.
Upplägget har en bra mix av miniförläsningar och övningar. Att jobba med Önskat läge tillsammans är bra och systemtänket – vilka finns vi till för. Jag, som chef, är bekväm med upplägget.”

Claes Johansson, Business Area Manager Randstad Technologies 

”Min upplevelse av teamcoachingen är mycket positiv. Det är bra att få hjälp med fokus och att leda processen framåt, bra metoder och verktyg och jag gillade uppsummeringen också när man ser den röda tråden. Vikten av att gå på djupet kring viktiga begrepp och vad vi menar är centralt, bra med processledare som kan vara neutral och ta upp trådar där man kanske inte landar eller tycker lite olika – och verkligen reda ut saker –lätt att man forsar fram utan reflektion annars. Levilja tar målet till hjärtat.”

Ewa Svensson, delägare och konsult Crearum AB

 

Referenser från vår heldag: ”Ledarkultur för hållbarhet” hittar du här