Mötesmotorn Levilja keep

I möten sätter du formen för ditt och företagets ledarskap och varumärke. Där sätter du formen för ditt eget och ditt företags effektivitet och handlingskraft. Ditt eget och ditt företags hållbarhet och attraktionskraft avgörs här. Mötesordningen skärper deltagarnas mentala inställning och uppförande. Mötesmotorn med dess delramar är den genomförandestrategi som får företaget att uppnå återkommande delmål. Ramen bidrar till högpresterande team och företag. En mötesram för excellence. Vi använder den själva och lär ut den till den som vill ha ett tryggt och säkert steg-för-steg införande.

Steg 1. Välkomstramen

Steg 2. Identitetsramen (för ömsesidigt samspel)

Steg 3. Framstegsramen

Steg 4. Kundlöftesramen

Steg 5. Leveransproblemramen (på individnivå)

Steg 6. Handlingsplanramen (på individnivå)

Steg 7. Sammanfattningsramen

Steg 8. Nästa möte

Steg 9. Utvärderingsramen

Steg 10. TACK-ramen

Mötesdeltagarna hittar, genom ramen, sina egna svar som motiverar dem att gå till handling. En energigivande agenda och mötesordning för gemensamt ansvarstagande och utveckling. Mötesledaren håller i ramarna och får accept på varje delramssvar på individnivå.

En bonus är att du genom återkommande möten i det här formatet bygger och bevarar en energigivande ansvarskultur.
En andra bonus är att du bygger och bevarar ett företag med ordning och reda, vett och etikett och ett enat ansikte utåt.
En tredje är att du, med hjälp av ramen, paketerar och kvalitetssäkrar din affärsidé och affärsstrategi långsiktigt.
En fjärde är att du, med ramen som ledstång, utvecklar ett långsiktigt starkt och attraktivt varumärke på jobbet och på hemmaplan.
– Det är effektivt.

Sammanfattningsvis underlättar mötesmotorn kort- och långsiktigt för:
– Effektivt samarbete
– Beslutfattande
– Kreativitet
– Inlärning/förändring/utveckling
– Förtroende
– Måluppfyllelse
– Möteseffektivitet
– Kommunikationsutveckling
– Att övervinna motstånd
– Konflikthantering och konfliktminimering
– Stresshantering och välbefinnande
– Problemlösning