Vår blogg

Kunden i centrum?

Kunden i centrum?

Kunden i centrum! En självklarhet? Eller vad tycker du? Enligt senaste VD-barometern anser VD:ar att verksamheter med högt kundfokus är lönsammast. Hur kan det vara en nyhet undrar jag? Gör möjligen kostsam aktivitetsfokus och digitaliseringsbrådska att det som är viktigt på riktigt åsidosätts nämligen kundens perspektiv och långsiktiga förtroende? Här kan du läsa mer om […]

Read more

Appropå vikten av tydliga målbilder

Appropå vikten av tydliga och inspirerande målbilder – som midsommar. Många styrelser och ledningspersoner som Mats Helander och jag träffar funderar över vilka hållbarhetsmål de ska sätta för sin verksamhet. De tycker att FN´s hållbarhetsmål är flummiga och otydliga. Vilken hävstång:) Ibland görs kanske saker mer komplicerade än vad de är. Hållbarhet handlar väl ytterst […]

Read more

Hur fattar ni beslut i din styrelse eller ledningsgrupp?

Hur fattar ni beslut i din styrelse eller ledningsgrupp? Det jag framförallt undrar är: Hur hanterar ni olika uppfattningar i gruppen? På vilket sätt värnar ni om kraften i mångfald? Vad händer när ni värnar om den kraften? Och vad händer om ni inte gör det? De flesta ledare är medvetna om att olikheter är […]

Read more