Ledarkulturakademi för framtiden

Vår drivkraft är att säkra ledares kommunikation för beslut för en livfull framtid. Från en livsinspirerande, gränslös, inkluderande vision till omedelbar förankring och handling i alla led. Vi bidrar  till att tydliggöra och förankra ledarkultur för en livfull fram- och samtid..

Den 15 oktober 2020 startade vi ett  ledarstrategikoncept som på en dag tydliggör verksamhetsledares beslutsstöd för uppfyllelse av FN´s globala hållbarhetsmål. Vilket också är förutsättningen för verksamheters långsiktiga överlevnad. Med metoder som gör helhetstänk till gränslös drivkraft i alla beslut, i alla led. som visar hur du integrerar hållbarhet hos dig själv, i din verksamhet och hos dina kunder.

Läs om upplägg och innehåll här.

Välkommen!