Hållbar ledarkultur

Välkommen till Levilja och Ecosoci!

För dig som:

 • Vill bidra till värdeskapande utveckling för kunder, medarbetare, investerare, dig själv och andra som din verksamhet finns till för.
 • Vill att social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ska genomsyra din verksamhet.
 • Vill att din verksamhet och du själv uppfattas som ansvarstagande och en lärande samarbetspartner för framtiden.
 • Har behov av kraftfulla universella kommunikationsstrategier som får det att hända.

Vi underlättar för dig och dina intressenter att dagligen fatta beslut som bidrar till en hållbar utveckling.

Med våra ansvarsskapande kommunikationsverktyg utvecklar du en decentraliserad, samspelande och lättrörlig förändringsledarkultur – din egen och din verksamhets utvecklingspotential – vår gemensamma möjlighet till uppfyllelse av FN´s mål för hållbar utveckling.

Motsatsen är en reaktiv, suboptimerad, trögrörlig och ohållbar chefskultur.

Vårt gemensamma erbjudande

 • Heldag: Ansvarskultur för måluppfyllelse.
  Ger grundläggande insikter om hur du skapar handlingskraft genom en ansvarsskapande ledarkultur som får dina verksamhetstrategier att lyfta. Tydliggör att helhetsförståelse och helhetstyrning är avgörande för effektfull utveckling. Skapar förståelse för vikten av medveten, effektiv kommunikation  som du omgående kan använda i samma syfte i jobbet och privatliv.
  Läs mer här.
 • Nätverk
  Befäster ansvarsskapande visioner och handling. Erbjuds som en möjlighet för deltagare från ledarkulturdagen.
 • Kulturbyggarstöd
  Vi stöttar er att själva stärka förändringsledarkulturen i er verksamhet genom korta återkommande lärandesessioner
  som befäster att er vision driver alla mål och individuella beslut i vardagen.

Våra metoder

Vi utbildar, tränar och coachar dig och ditt team i universella kommunikationsstrategier som väcker starka drivkrafter  som dagligen underlättar för dig själv och dina intressenter att fokusera på det som har störst värde. Alla våra insatser görs i ett format för bästa lärande med korta presentationer följt av reflektionsövningar som knyts till din egen situation.

Om oss

Ecosoci och Levilja har tillsammans utvecklat ett koncept som gör hållbarhetsfrågan begriplig och attraktiv för vilken verksamhet som helst. Det gör vi genom att synliggöra grundläggande drivkrafter som redan i dag bidrar till att människor
fattar långsiktiga beslut och hur du får drivkrafterna att styra dina verksamhetsstrategier. Vi visar att personlig utvecklingsvilja är avgörande för en hållbar utveckling, samt hur du väcker liv i den genom öppna synliggjorda visioner och värderingar. Våra insatser bidrar till att verksamheter och människor omedelbart går från ord till handling för något som är större än deras eget perspektiv. Med stöd av universella kommunikationsstrategier bidrar vi till gemensam utvecklingskraft – inom planetens gränser.

Den 15 oktober 2020 hade vi premiär.

Välkommen!

Karin Jonsson, Levilja, karin@levilja.se, Tel: 0727 -38 35 00
Mats Helander, Ecosoci

Läs mer om oss här.