Ledarakademi för framtiden

Vår drivkraft är att säkra ledares kommunikation för beslut för en livfull framtid. Från en livsinspirerande, gränslös, inkluderande vision till omedelbar förankring och handling i alla led. Vi bidrar ,på ett banbrytande sätt, till att säkerställa kultur för framtiden.

Den 15 oktober 2020 startar vi ett banbrytande ledarstrategikoncept som på en dag tydliggör verksamhetsledares beslutsstöd för uppfyllelse av FN´s globala hållbarhetsmål. Vilket också är förutsättningen för verksamheters långsiktiga överlevnad. Med metoder som gör helhetstänk till gränslös drivkraft i alla beslut, i alla led. som visar hur du integrerar hållbarhet hos dig själv, i din verksamhet och hos dina kunder.

Läs om upplägg och innehåll här.

Välkommen!