Månad: december 2019

Are you a vp of long hours and no fun – or not?

Din definition av ett framgångsrikt ledarskap blir avgörande för din framgång när du agerar därefter. Om du väljer att tänka och agera så här eller inte: – Du som ledare behöver vara känslig för och agera på svaga, viktiga signaler. – Du behöver vara medveten om din privata agenda, dina kärnvärden och drivkrafter och de […]

Read more