Månad: november 2021

Kunden i centrum?

Kunden i centrum! En självklarhet? Eller vad tycker du? Enligt senaste VD-barometern anser VD:ar att verksamheter med högt kundfokus är lönsammast. Hur kan det vara en nyhet undrar jag? Gör möjligen kostsam aktivitetsfokus och digitaliseringsbrådska att det som är viktigt på riktigt åsidosätts nämligen kundens perspektiv och långsiktiga förtroende? Här kan du läsa mer om […]

Read more