Månad: september 2022

Ditt Nu-fokus avgör ditt resultat.

Vad fokuserar du på just nu? Ditt tankefokus avgör din tankeeffektivitet och därmed din verksamhets långsiktiga lönsamhet och attraktionskraft av kunder, medarbetare och övriga intressenter som du är beroende av. Ditt tankefokus avgör din egen och andras livsupplevelse och agerande (beslut) på jobbet och hemma. Och det kan du ta ledarskap över genom att ta […]

Read more