Ditt Nu-fokus avgör ditt resultat.

Vad fokuserar du på just nu?

Ditt tankefokus avgör din tankeeffektivitet och därmed din verksamhets långsiktiga lönsamhet och attraktionskraft av kunder, medarbetare och övriga intressenter som du är beroende av. Ditt tankefokus avgör din egen och andras livsupplevelse och agerande (beslut) på jobbet och hemma. Och det kan du ta ledarskap över genom att ta ansvar för dina drivkrafter.

Drivkrafter

Ditt och andras sinnestillstånd är din och andra människors drivkraft/prioriteringar.

Sinnestillstånd är den känsla (trigger) som avgör människors beslut (agerande). Det tar du ledarskap över genom att ta ansvar för ordningen på dina tankar. Om inte så styrs dina och andras beslut av en reaktiv (instinktiv) hjärna. Din reaktivitet skapar samma reaktivitet (oordning) i andras hjärnor. Det kan du få bevis för i din omgivning. Instinktiva beslut och agerande = extremt låg teameffektivitet = låg utväxling av investerat personalkapital.

Nyckeln till gemensamt fokus är trygghet, det vill säga att du kan lita på dina egna och din omgivnings löften om stöd. Utan trygghetsstöd ingen energi att agera åt rätt håll. Trygghet uppstår i hjärnan när människor återkommande får bekräftelse på att de är sedda och hörda, när du ser och hör dig själv. Det gäller oavsett med vilken identitet (roll, kategori) du definierar dig själv och andra.

Här är ett konkret exempel hur du i ett ordnat format omgående justerar ditt, dina kunders, dina medarbetares och din familjs fokuseffektivitet och attraktivitet. Formatet begränsas här till din professionella arbetsplats.

  1. Samla konkreta bevis (ser och hör) för att det som du just nu med ord beskriver är det som din kund behöver och du och dina stödpersoner och stödsystem hjälper dem med.
  2. Skriv ner några förslag på hur du kan justera din beskrivning av ditt erbjudande så att det ökar kundens förståelse för att du/ni kan hjälpa dem med vad de verkligen behöver för att hjälpa sin egen kund bättre, nu och i framtiden. Hur kan du justera beskrivningen så att den ökar trygghets-, förtroende känslan hos kunden och på så sätt ökar tryggheten för dina medarbetare och dig själv.

Till din hjälp har du fyra frågor att besvara ur kundens perspektiv. Justera ditt svaret frågan VARFÖR tills du har en beskrivning som du vill prova.

  1. Varför ska kunden investera i ditt/ert erbjudande? Skriv den förklaring som du/hi har i nuläget.
  2. Vad innebär det för kundens alla intressenter (stödpersoner och stöd-system)
  3. Hur prioriterar kunden i dag och hur underlättar ert erbjudande kundens intressenter (stödpersoner och stödsystem) att fokusera på vad de borde.
  4. Vilka Effekter får det hos kundens intressenter (stödpersoner och stödsystem)?

Resultathöjande övertygelser som stödjer dig:

  • Kartan är inte verkligheten. Alla har sin unika karta av verkligheten. Hjälp dig själv och andra att bredda sin egen karta och därmed era möjligheter att nå dit ni vill.
  • Du och din verksamhet har alla resurser du behöver.
  • Det finns inga misslyckanden – bara lärande.

Lycka till!

Karin

Befäster din bolags- och livsordning.

 

 

Leave your Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *