ARE YOU A VP OF LONG HOURS AND NO FUN?


Are you a vp of long hours and no fun – or not?

Din definition av ett framgångsrikt ledarskap blir avgörande för din framgång när du agerar därefter.

Om du väljer att tänka och agera så här eller inte:
– Du som ledare behöver vara känslig för och agera på svaga, viktiga signaler.
– Du behöver vara medveten om din privata agenda, dina kärnvärden och drivkrafter och de ska alliera med företagets agenda.
– Du som ledare behöver ha förmågan att integrera medarbetarnas privata agenda med deras jobb-agenda.
– Du som ledare mäts på din förmåga att engagera fötter i rätt riktning, både dina egna och andras.

Tänk om utbildning i det banbrytande ledarskap som krävs i affärsvärlden just nu saknas och inte heller diskuteras av affärsakademiker eller i organisationer. Och i så fall, vad får det för konsekvenser?

I sommar förkovrar jag mig och inspireras av en mästerlig bok som heter ”Alpha-leadership” skriven av bland annat, en stor förebild för mig:


A = Anticipate
A = Align
A = Action

Jag ser fram emot att integrera min fördjupade kunskap och nya verktyg för agilt ledarskap i en agil värld i höstens ledarprogram.

Jag önskar dig en fortsatt vilsam och reflekterande sommar!

Leave your Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *