AI + MÄNSKLIGA MÄNNISKOR = VÅR FRAMTID?

 

Glad är jag att Christer Kustvik chefredaktör på Östgöta Correspondenten, lyfter fram AI-forskaren Max Tegmark viktiga sommarprogram i radio i somras. I sin ledare den 23 mars ställer sig  Christer den högst relevanta frågan vad vi människor gör i framtiden vid sidan om den teknik som vi just nu utvecklar att kunna allt det vi människor kan – fast snabbare och bättre. Kustvik refererar till rektorn på Handelshögskolan Lars Stannegård som glädjande nog menar att ingen är bättre på att vara människa än människan och att det därför är viktigt att vi bättre måste tillvarata potentialen i vad det innebär att vara människa. Det är viktigt att öka människors drag av mänsklighet.

Själv drömmer jag om en framtid där våra barn i skolan upplever att anledningen till att de går i skolan är att de tillsammans varje dag bidrar till en bättre framtid för dem själva och för generationer framåt och att FN:s mänskliga rättigheter är deras levande, självklara värdegrund. Kanske är deras ledstång:

P – It´s all about People everywhere
E – Empathy through the perspective of others
A – Be always aware of your Aim.
C – Congruity in everything you do
E -Everyone matters

Vår framtid.

Lyssna också på sommarprogrammet i P1 med Beatrice Fihn.

Leave your Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *