DIN VARUMÄRKESANALYS I KAFFEPAUSEN!

DIN VARUMÄRKESANALYS I KAFFEPAUSEN!

Många månar om sin egen och andras tid. De anser att tid är pengar och att båda är begränsade. Det är utgångspunkten i allt jag gör, nulägesanalyser inkluderat. Ju mindre tid och pengar som finns tillgängliga desto högre effektivitet behövs i frågeställningarna. Det är lärorikt och roligt att jobba med.

De första frågorna mejlar jag till deltagarna någon vecka innan programstart. Det gör dem förberedda på vad som komma skall och ökar resultatet av programmet som helhet.

En nulägesanalys borde vara så objektiv som möjligt och snarast ge skjuts åt den förändring som nu behöver ske. Långa nulägesutredningar är ofta ineffektiva och kostsamma processer som skapar ännu mer problem. Och när den är klar har ofta ”bäst före” datum passerat. Det är anledningen till att mina nulägesanalyser fokuserar på företagets startmotor; tankeprocessen, dess prioriteringar och ord. Från tanke till handling.

Effektivitet avgörs inte av vad du gör utan hur du prioriterar. Att fortsätta med samma hur-strategier som du alltid har gjort bidrar inte till någon resultatförbättring eller effektivisering. Livet går i repris år efter år, kanske till och med försämras. Vill man förbättra sitt resultat behöver man göra sig medveten om och justera sina egna och företagets strategier. Det är ingen nyhet.

I syfte att minska risken för stagnation och avveckling är min utgångspunkt att företag, dess medarbetare och kunder, är en samspelande utvecklingsprocess bestående av tre huvudprocesser.

  • Förberedelse.
  • Genomförande.
  • Utvärdering.

Nedan hittar du några av de frågor som deltagarna besvarar om sin effektivitet, det vill säga i vilken mån de använder sin egen och sina medarbetares fulla kapacitet.

Och varför inte passa på, över en kopp kaffe, att göra en skattning av din egen och ditt företags totala effektivitet, tillika förtroendekapital och varumärke. Först när du gör dig medveten har du möjlighet att justera.

1. Vem identifierar du dig som på arbetsplatsen? Vilken roll har du?
2. Uppskatta hur stor del av din tid som du lägger på varje delprocess ovan under en vanlig arbetsvecka?
Processens tre delar utgör tillsammans 100% av din arbetstid. Paus-tid ingår i varje del.
3. Vilka problem och vems problem prioriterar du generellt i processerna?
4. Vilken motivationsstrategi använder du och företaget för varje delprocess och för processens totala resultat?
5. Skriv ner tre punkter som du anser skapar förtroende.
6. Ange på en skala 1-10 i vilken mån de beskriver dig.
7. Ange på en skala 1-10 i vilken mån ditt företags prioriteringar stödjer det beteende som du beskriver är viktigt under punkt 5.

Jag hoppas att frågorna gav dig några viktiga insikter som tar dig vidare. Och när du är redo att ta hjälp av beprövade och kraftfulla effektivitetsstrategier – tveka inte att kontakta mig!

Nästa öppna programstart äger rum den 14:e mars för alla kategorier av ledare och den 15:e mars för företagsägare, styrelseledamöter och VD:ar. Eller om du föredrar ett företagsinternt program så går det också bra. Jag håller även introducerande och företagsanpassade seminarier på beställning. Läs mer här.

Jag önskar dig och dina kunder en samspelande vecka!

/Karin

karin@levilja.se
Tel: 0727- 38 35 00
www.levilja.se

Leave your Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *