Tre nycklar till ansvarstagande – ett starkt varumärke

Skulle du säga att du har ansvar för ditt eget liv och agerande?
Eller har någon annan det? I så fall vem?
Om du anser att du har ansvar för ditt eget liv så undrar jag: Tar du det – tar du ansvar för ditt eget liv och agerande?

Frågorna är viktiga att besvara då de avgör din livsupplevelse och dina möjligheter i livet. Upplevelsen av att ha ansvaret över sitt liv och insikten att kunna påverka sitt liv anses av många vara definitionen på frihet och lycka. Vilket värde har det för dig?

Många av de verksamhetsledare som jag coachar och tränar i ansvarsskapande kommunikation vittnar om att det största problemet för utvecklande samarbete är medarbetare som inte tar ansvar och därför inte levererar enligt överenskommelser. Medarbetarna skyller på olika omständigheter som gör att uppgifterna inte blir gjorda och frustration uppstår – från båda håll.

Samma utmaning brottas många av världens regeringar med vilket särskilt märks det i kristider, i tider som nu. Bristande ansvarsskapande på internationell nivå drabbar oss alla.

Det vi drabbas av är offermentalitet med förnekelse- och försvarskommunikation såsom exempelvis: ”Mitt sätt är rätt”, ”Sköt ditt så sköter jag mitt, ”Vad är det folk inte förstår?”. Detta leder i sin tur till kränkningar, missnöje, beskyllningar, utanförskap, protektionism, suboptimering, stress, oro, rädsla, handlingsförlamning, sjukdom och annat omänskligt och otrevligt som ingen människa attraheras av. Offerkommunikation bidrar till människors absolut sämsta jag med reaktiva katastrofala beslut. Vad kostar det?

Effekterna av ansvarsskapande kommunikation är förstås motsatsen: trygga, självgående, engagerade, omhändertagande, nytänkande, samarbetande, utvecklingsvilliga, handlingskraftiga  och friska människor som fattar beslut som är långsiktigt bra för människor och den miljö vi är beroende av. Människor i form av medarbetare, kunder, leverantörer, samarbetspartners, investerare, elever, familjemedlemmar med flera. Ansvarsskapande kommunikation, inifrån och ut, stärker din egen och din verksamhets förtroende, attraktionskraft och möjligheter,  ditt varumärke. Med ansvarsskapande kommunikation säkerställer du ditt eget och andra människors bästa jag.

Hur får man detta att hända?
Tre avgörande nycklar har du här:

  1. Din mentala inställning avgör
    Välj: ”Jag har full tilltro till min egen och andra människors förmåga och vilja att bidra. Jag förstår fullt och fast att alla människor, mig inkluderad, gör så gott de kan med de resurser som för tillfället är tillgängliga.”
  2. Dina frågor avgör
    Hjälp människor att hitta sin egen drivkraft med tydliggörande, öppna frågor såsom exempelvis: ”Vad är viktigt för dig för att du ska fungera bra på jobbet och varför? Vad kan du själv konkret göra för att bidra till det? Vilket stöd behöver du eventuellt?”
  3. Det börjar med dig
    Och viktigast av allt: Insikten att du själv behöver vara den ansvarstagande ledaren och förebilden som lever som du lär. Det löser du genom att återkommande säkerställa din egen mentala inställning, ditt bästa jag, enligt punkt 1 och återkommande själv besvara frågorna under punkt 2.

Att ta ledarskap i din profession och i ditt liv kan likställas med att vara en framgångsrik människa i bemärkelsen att du lever det liv du vill leva och samtidigt bidrar till att andra gör det nu och i framtiden. Du upplever meningsfullhet och allt vad den drivkraften innebär.

Ansvarsskapande kommunikation (ledarskap) genererar ett strukturerat , självgående och självutvecklande helhetsdriv hos människor.
Ansvarsskapande kommunikation (ledarskap) är cirkulärt, det vill säga det mest resurseffektiva sättet att använda människor på och nödvändigt för uppfyllelse av de globala målen för hållbar utveckling.
Vad blir ditt första ansvarsskapande steg?

”Behandlar vi människor som åsnor så agerar de som åsnor”. /Okänd

Leave your Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *