VAD INNEBÄR HÅLLBART LEDARSKAP FÖR DIG MATS?

”Det finns en tro att det finns en motsats i effektivt ledarskap och socialt hållbart ledarskap. Hållbart ledarskap är framtidens värdeskapande ledarskap som ökar affärsnyttan och affärsmöjligheterna. Därför behövs attityden förändras.

Att jobba strategiskt med hållbara lösningar är en framgångsvärdering. Därför anser jag att VD:ar, ledningsgrupper, politiker och ägare/styrelser bör öka sin insikt i frågan.

Leviljas insatser och verktyg bidrar på ett enkelt sätt till medvetandegörandet av detta och drivkraften i det.
Leviljas utbildning är en bra start”.
/Mats Båverud, President & CEO Väderstad Group

Leave your Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *