VIKTEN AV FÖRÄNDRINGSKULTUR – STÖRRE ÄN NÅGONSIN

Tack till Civilekonomerna för viktig artikel i tidningen Civilekonomen…

…där Pontus Bodelsson ,med lång VD-erfarenhet, intervjuas om ledarskap i förändringstid:

”Som ledare behöver du signalera: Nej vi vet inte vad som kommer att hända i morgon, men genom att bjuda in alla skapas kraft att satsa vidare mot meningsfulla mål. ”

”Att sälja in redan fattat beslut, som om det vore en slags demokrati, är falsk delaktighet. Istället krävs en tydlighet i vilka steg som medarbetarna involveras i och inte.”

Pontus lyfter vikten av gemensam målbild: ”Målet måste vara begripligt. Vet du inte vart du ska är det omöjligt att veta hur du som medarbetare kan bidra.”

Pontus lyfter vikten av ledningens förståelse för värdet av misstag på vägen, som nödvändiga lärdomar. Det visar du genom att du själv som ledare visar din egen otillräcklighet, berättar om dina egna misstag och tar hand om dem som vågar och har vågat.

Du behöver helt enkelt utveckla din lyhördhet och din prestigelöshet, det vill säga du behöver själv vara utvecklingsvillig.

Din egen utvecklingsvilja och din förmåga att frigöra utvecklingsvilja hos andra avgör.

Hur utvecklingsvillig är du?

www.levilja.se
Framgångskultur för framgångsrik utveckling

Leave your Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *