Strategi för hjärna i harmoni

Lika trött och energilös som du kan bli av att jobba för mycket kan du bli av att jobba för lite. Det är lika lätt att uppleva energislukande stress och oro i båda fallen.

Modern hjärnforskning visar vad vår hjärna behöver varje dag för att fungera och att vi faktiskt kan styra det själva. Dr David Rock (Director of the Neuroleadership Insitute) och Dr Daniel J Siegel (Executive Director of the Mindsight Insitute) har utvecklat en enkel modell som, vid sidan av god kosthållning, visar vad som är avgörande för en fungerande hjärna. Modellen kallas ”The healthy mindplatter” och innehåller sju delar. Du känner säkert igen flera av dem. Det fina är att du kan efterleva den oavsett var du befinner dig i livet.

Sovtid
När du sover konsoliderar hjärnan det du har lärt dig under dagen och stärker på så sätt ditt lärande, din problemlösningsförmåga och ditt immunförsvar, gör dig mer positiv etc. Som vuxen behöver du 7-9 timmars sömn per natt. En tupplur mitt på dagen gör också susen.

Fokustid
Lägg allt fokus på en sak, ett mål i sikte. Ingen ”multitasking”. Bort med alla störande moment och ”go with your energysaving flow”. Fokustiden fördjupar din koncentration och uppmärksamhet. Hjärnan på en vuxen människa klarar av att fokusera i ca 30 minuter och därefter behöver du en kort paus. Att ställa klockan på ringning gör underverk.

Lektid
Som barn är vi spontana, kreativa och fulla av humor, som vuxna blir vi kostsamt allvarsamma. Spontanitet, kreativitet och humor får hjärnan att expandera, föryngrar den och håller oss friska. Exempel på aktivitet kan vara att spela spel, spela och lyssna på musik, måla, associationslekar, skoja och skämta etc.

Rörelsetid
Rörelse påverkar din kognition (hur du tänker), din reaktionsförmåga, ditt arbetsminne, förbättrar din planeringsförmåga och kreativitet. Rörelse reducerar stress och depression med mera. Forskningen visar att du behöver fysisk rörelse minst 30 minuter per dag och vikten av att röra på dig med jämna mellanrum under hela dagen.

Relationstid
Vi är flockdjur som inte överlever utan varandra. Därför är det viktigt att vara nyfiken på flockmedlemmarna och ta del av deras verkligheter. I konversationen utvecklar vi vår självkänsla vilket gör fysiska möten till en nödvändighet. Genom att ge till andra och koppla an till något som är större än oss själva, hjälper vi både andra och oss själva till välmående. Hjärnan drivs av meningsfullhet och betydelsefullhet.

Time in
Genom att avsätta tid för egenreflektion minst 10 minuter per dag får du kontakt med dina tankar och känslor. Detta ökar din fokusförmåga, din uppmärksamhet och din känslobalans. Det hjälper dig att distansera dig från dina problem och ökar din förståelse för andra. Exempel är mindfulness, meditation, mental träning och yoga.

Time out
Gör då och då just ingenting utan mål i sikte. Vilsamt och kreativitetsskapande dagdrömmeri.

Alla dessa delar behövs för en robust hjärna. Många av dem ingår säkert redan i ditt vardagsliv. Kanske behöver du också fundera över om det är någon del som behöver läggas till eller utvecklas. När du har integrerat dem alla fascineras du över vilken skillnad det gör att kunna styra din energi, din egen motor.  ”The healthy mindplatter” ger varje människa möjlighet att säkerställa sin strategi för förhöjd livskvalitet. Varför inte ta chansen!

Leave your Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *